Aktuelnosti

Leto i deca

Postoje, ipak, neka ograničenja i pravila kojih se treba pridržavati i na koja obično pedijatri ukazuju roditeljima. Pored opštih saveta o odgovarajućem oblačenju na visokim temperaturama, unošenju veće količine tečnosti (radi sprečavanja dehidracije) i upotrebi higijenski ispravnih i ispravno čuvanih namirnica koje će se konzumirati u prirodi, postoje i neke specifične mere i saveti kojih se treba pridržavati bez obzira na to da li je reč o dojenčetu (staro do godinu dana) ili malom detetu (starije od godinu dana):

 1. izlazak na svež vazduh u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima kada je UV zračenje najniže;
 2. obavezna zaštita glave od sunca tankim kapama od prirodnog materijala;
 3. upotreba zaštitnih krema za sunce (faktor najmanje 30) namenjenih deci;
 4. obavezno unošenje dovoljne količine ispravne vode za piće, čime se sprečava dehidracija dečjeg organizma.

U letnjem periodu češće postoji opasnost od proliva (dijareje), naročito kod dece.

 

Akutna dijareja

Pod akutnom dijarejom podrazumeva se iznenadno povećanje broja stolica (više od tri dnevno) praćeno smanjenjem konzistencije stolica koje traje kraće od dve nedelje. Bolest nastaje fekooralnom transmisijom: vodom, hranom, prljavim rukama ili s kontaminiranih predmeta, ljudi i životinja. Ova dijareja češće se i u težem obliku javlja kod dece u prve dve godine života. Incidenca dijareje najveća je u uzrastu od šestog do jedanaestog meseca. Veći rizik od bolesti donosi ukidanje podoja, antimikrobno lečenje, putovanje, korišćenje bazena i dr.

Akutna infektivna dijareja uzrokovana je infektivnim agensima. Najčešći uzročnici su brojni virusi, ređe bakterije i crevni paraziti, a gljivice predstavljaju sporadični uzrok i najčešće ukazuju na bolest imunog sistema. Među čestim uzrocima navode se i mikroorganizmi koji oslobađaju toksin u namirnicama (stafilokok, klostridija).

U rizična ponašanja koja utiču na prenošenje tih infektivnih uzročnika ubrajaju se:

 1. veštačka ishrana;
 2. neodgovarajuće rukovanje priborom za hranjenje deteta;
 3. čuvanje hrane na sobnoj temperaturi;
 4. upotreba neispravne vode za piće;
 5. loša lična higijena i higijena ruku;
 6. nehigijensko odlaganje fekalija.

Postoje tri različita klinička sindroma:

 1. akutna vodenasta dijareja s učestalim kašastim ili vodenastim stolicama, bez vidljivih tragova krvi;
 2. dizenterični sindrom s učestalim oskudnim stolicama, sa primesom krvi i tipičnim tegobama (tenezmi);
 3. perzistentna dijareja, koja traje duže od dve nedelje.

Pomenuti agensi uzrokuju inflamaciju sluznice, destrukciju epitela i/ili pojačanu ekskreciju vode i elektrolita, pa je najčešća i najteža komplikacija dijareje  gubitak tečnosti – dehidracija.

U terapiji dehidracije koriste se oralne rehidracione soli i uravnoteženi izotoni rastvori glikoze i soli. Osim toga, za rehidraciju bezbedno možemo koristiti i vodu koja se prethodno prokuva i ohladi i daje se posle hrane koja sadrži soli. Primena hranljivih tečnosti (pirinčana kaša, kaša od jabuka, supe, bujoni i dr.) omogućava i bezbedno sprovođenje rehidracije. Antidijaroični lekovi (probiotici) takođe se koriste u lečenju dijareje, dok se antimikrobni lekovi primenuju isključivo kod odojčadi mlađe od šest meseci i dece s teškom kliničkom slikom, na osnovu antibiograma. U drugim slučajevima ne opravdava se rutinska primena tih lekova.

Povrede 

S toplim letnjim danima deca borave češće i duže na otvorenom prostoru (parkovi, izletišta, mesta za sportske aktivnosti), pa se u tom periodu registruje i povećan broj raznovrsnih povreda kod dece. Za razliku od odraslih osoba, povrede u ranom životnom periodu mogu prouzrokovati poremećaje rasta i razvoja, a time i brojne psihosomatske i emocionalne probleme u kasnijem periodu života.

Dečaci se češće povređuju nego devojčice, a razlika se naročito ispoljava posle druge godine. Osim toga što su dečaci aktivniji, moguće je i da kod devojčica ranije sazrevaju sposobnosti percepcije i koordinacije.

Deca do pet godina češće se povređuju zbog padova (s drveta, bicikla, trčanjem i dr.), dok kod starije dece dominiraju povrede u saobraćaju, u školi, tokom igre ili sportskih aktivnosti.

Prevencija povreda

Postoje tri osnovna principa prevencije:

 1. edukacija – podrazumeva informisanje o problemu, organizovanje vladinih programa za sprečavanje povređivanja dece;
 2. tehnička bezbednost – izrada i korišćenje bezbednih proizvoda (igračke, nameštaj i dr.);
 3. zakonska regulativa – poštovanje određenih standarda zaštite stanovništva (bezbednost u saobraćaju, izgradnji, sportskim aktivnostima i dr.).

 

Rizik od uboda krpelja

Period najveće aktivnosti krpelja koji mogu da budu zaraženi Boreliom burgdorferi i izazovu lajmsku bolest poklapa se s periodom najveće izloženosti ljudi ubodima krpelja. Taj period počinje u kasno proleće i traje i tokom leta, kada se najintenzivnije boravi u prirodi. U to vreme, zbog načina oblačenja prilagođenog spoljašnjim temperaturama, najveća površina kože izložena je ubodima krpelja. Odlasci u prirodu (vikend naselja, izletišta, šetališta, parkovi, centri za sport i rekreaciju i dr.) povećavaju izloženost ubodima krpelja. Rizik od infekcije i oboljenja zavisi od dužine i učestalosti ekspozicije ubodu krpelja koji je inficiran, primene mera zaštite, dužine boravka krpelja u koži, pravilnog skidanja krpelja s kože i dr. Ubodi krpelja mogu postojati na svim delovima tela kod odraslih, dok se kod dece mnogo češće (čak 45%) nalaze na koži glave i vrata.

 

Sprečavanje uboda, zaraze i obolevanja

Uređenje staništa: redovno košenje trave, košenje i spaljivanje otpadaka i rastinja, uklanjanje žbunja i otpalog lišća i dr.

Mere lične zaštite: nošenje odeće dugih rukava i nogavica, korišćenje repelenata koji su pogodni i za decu. Profilaksa antibioticima: generalna preporuka je što ranije skinuti krpelja, a samo u slučaju pojave prvih simptoma infekcije (crvenilo na mestu uboda i dr.) uključivanje antibiotske terapije. Svakodnevni pregled kože odraslih, a naročito dece (od glave do pete), nakon boravka na travnatoj površini, a ako se krpelj uoči, odmah ga skinuti stručno, isključivo mehanički i bez prethodne upotrebe preparata.