Srbija

Lekari ponovo osigirani od profesionalne odgovornosti

 

Lekari u Srbiji ponovo će biti osigurani. Posle raspisivnja javne nabavke i tendera, Lekarska komora Srbije izabrala je osiguravajuću kuću koja će sve lekare u Srbiji osigurati dok leče pacijente u bolnicama, domovima zdravlja i klinikama, ali i kada budu radili dopunski, u nekoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Kako je rekao direktor LKS, Milan Dinić osiguranje i lekara specijalista i opšte medicine od profesionalne odgovornosti pokrivaće iznos od 12.000 evra po jednom slučaju. On je takođe naveo da ovo osiguranje ne umanjuje krivičnu odgovornost lekara. Dinić je rekao da je osiguranje lekara od profesionalne odgovornosti u Srbiji postojalo pre šest godina, ali da je to sad Evropski standard i trend.

– I pacijenti će na ovaj način dobiti neku kompenzaciju za eventualno neki nedostatak koji bi se desio. Osiguranje neće važiti samo u nekim specifičnim situacijama, estetske hirurgije ne u smislu unapređenja zdravlja već na zahtev pacijenta, ili kada su i pitanju i situacije koje predviđaju neke infekcije i koje nisu vezane za rad lekara- kazao je Dinić.

On je naveo i da je u 2015. sertifikate dobre prakse koji se uzimaju najčešće za iseljenje zatražilo 820 lekara i da je toliki broj taj dokument zatražilo i u prošloj godini, ali da to ne znači das u svi oni otišli iz zemlje.