Farmaceutska industrija Srbija

Kupac Galenike dao ponudu malim akcionarima

Kupac Galenike kompanija Elius iz Luksemburga objavila je nameru za preuzimanje akcija od manjinskih akcionara u ovoj farmaceutskoj kompaniji. Većinski vlasnik poseduje 83,9% akcija ove kompanije, dok 10,5% kapitala čine sopstvene akcije proistekle iz procesa obaveznog investiranja.

Kod malih akcionara je 5,61% akcija, a većinski vlasnik se obavezao prilikom privatizacije da ponuđena cena neće biti ispod 7,14 evra po akciji koliko je plaćeno za državni paket akcija. Inače, svoj paket akcija država je početkom novembra prošle godine prodala novom vlasniku Galenike za 16 miliona evra.

Malih akcionara ima 4.790, a oni imaju 149.813 od ukupno emitovanih gotovo 2,4 miliona akcija. U proseku imaju 31 akciju, koje su im pripale još 2008. godine, a prema ponuđenoj ceni akcija mali akcionari sada dobijaju oko 220 evra.

Prema ugovoru, kupac je najkasnije u roku od šest meseci od njegovog zaključenja morao da uputi bezuslovnu ponudu za otkup akcija koje nisu bile predmet kupoprodaje, sa ponuđenom cenom koja ne može biti manja od cene po akciji iz kupoprodajnog ugovora. Inače, rok da daju ponudu za preuzimanje istekao je u maju.

Inače, po našim propisima većinski vlasnik ako stekne više od 90 odsto akcija može prinudno da otkupi akcije, te je zato veoma izvesno da će manjinski akcionari na ovaj ili onaj način prodati svoje akcije u kompaniji.