Konferencije

Edukacija – FARMACEUTI


 

IX simpozijum farmaceutske tehnologije Centralne Evrope

Tema: Farmaceutska tehnologija s fokusom na nanofarmaciju i nanomedicinu

Mesto: Dubrovnik, Hrvatska

Datum: 20–22. septembar 2012. godine

Sajt: http://www.cespt2012.org/

 

Anemije – laboratorijski i klinički aspekti 

Datum: 6. oktobar 2012. godine

Mesto: Beograd

Broj bodova za predavače: 12

Broj bodova za slušaoce: 6

Organizator: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

Sajt: www.pharmacy.bg.ac.rs   

 

Hormonska kontraceptivna terapija – za i protiv

Test u elektronskoj formi

Mesto: www.farmacija.org ili http://www.farmkom.rs/vso/

Datum: 2–9. oktobar 2012. 

Broj akreditovanih bodova: 6 

Organizator: Savez farmaceutskih udruženja Srbije

Sajt: www.farmkom.rs

 

Tumor markeri značaj u dijagnozi i praćenju malignih bolesti

Datum: 27. oktobar 2012. 

Mesto: Hotel Zira, Beograd

Broj bodova za predavače: 3

Broj bodova za slušaoce: 2 

Organizator: Udruženje privatnih apotekara SPAS