Srbija

Kongres urgentne medicine od 25. do 28. maja

Kongres urgentne medicine Srbije sa međunarodnim učešćem biće održan u Subotici, u hotelu Galleria, od 25. do 28. maja. Kongres će obuhvatiti teme za koje postoji posebno interesovanje iz oblasti urgentne medicine, sa osvrtom na dijagnostiku i tretman zbrinjavanja na prehospitalnom i hospitalnom nivou. 

Domaći i strani stručnjaci ovom prilikom razjasniće nedoumice u svakodnevnom radu iz oblasti traume, masovnih nesreća, organizacije službi hitnih medicinskih pomoći u Srbiji i drugim zemljama, kao i organizacije helikopterske službe urgentne medicine (HEMS). Neke od tema o kojima će se govoriti jesu prehospitalni tretman opekotina, šok, zbrinjavanje pacijenata sa neurološkom komom, anafilaksija, lekarska greška i nesavesno ukazivanje lekarske pomoći, kao i krivična odgovornost lekara i jatrogene povrede pacijenata tokom zbrinjavanja urgentnih stanja i EKG dileme u urgentnim kardiološkim stanjima.  

Osim stručnih predavanja, program će obuhvatati i okrugle stolove i radionice, na kojima će se diskutovati o dostignućima iz oblasti urgentne medicine. Biće to prilika za razmenu iskustava među stručnjacima, a kroz usmene i poster prezentacije biće predstavljeni i brojni naučni radovi. Najbolji radovi biće nagrađeni od strane Naučnog odbora. 

Organizator ovog kongresa je Sekcija urgentne medicine Srpskog lekarskog društva. Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije i predavačima će doneti po 13 bodova, autorima radova usmene prezentacije 11 bodova, autorima radova poster prezentacije devet bodova, a pasivnim učesnicima sedam bodova. Za prijave do 20. aprila kotizacije su snižene za 50 odsto.