Farmaceutska industrija Srbija

Kongres farmaceuta Srbije od 10. do 14. oktobra u Beogradu

Kongres farmaceuta Srbije od 10. do 14. oktobra u Beogradu

U organizaciji Saveza farmaceutskih udruženja Srbije u Beogradu će se od 10. do 14. oktobra 2018. godine održati VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem.

Kongres farmaceuta Srbije, sada već tradicionalno, predstavlja priliku da se na istom mestu okupe farmaceuti i drugi stručnjaci koji se bave različitim oblastima farmaceutske nauke i prakse, kako u zemlji, tako i širem regionu.

Program Kongresa obuhvatiće aktuelne i zanimljive teme sa ciljem da predstavljeni rezultati naučnih istraživanja istaknutih predavača iz zemlje i inostranstva doprinesu kontinuiranom unapređenju profesionalne prakse, zdravlja i opšte dobrobiti pacijenata.

– Želja nam je da u okviru predstojeceg Kongresa zajedno potražimo odgovore na pitanja kako vidimo budućnost farmacije i kako da se, kao profesija i kao pojedinci, pripremimo za izazove koji nam predstoje – navodi se na sajtu Saveza farmaceutskih udruženja Srbije.