Srbija

Konferencija Sekcije za Farmakoekonomiju u maju

Treća međunarodna konferencija Sekcije za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFE SFUS) biće održana 24. maja u hotelu M u Beogradu. Tema ove konferencije biće Politika cena i refundacije u Evropi – veza sa procenom zdravstvenih tehnologija, a po sadržaju će ovaj skup biti veoma značajan za razvoj zdravstvene ekonomije i procene zdravstvenih tehnologije na ovim prostorima. Konferencija se prvi put organizuje u saradnji sa Udruženjem CEESTACH, udruženjem za medicinu zasnovanu na dokazima i procenu zdravstvenih tehnologija za Centralnu i Istočnu Evropu.

Cilj ove konferencije je da se predstave osobenosti refundacije i formiranja cena u zdravstvenim sistemima Evrope i Srbije, kao i da se istakne značaj primene procene zdravstvenih tehnologija u ovim procesima. Osim toga, ovaj skup će značajno uticati i na unapređenje veština i znanja u oblasti farmakoekonomskog modelovanja.

Učesnici konferencije po prvi put imaće priliku da čuju predavanje stručnjaka sa katedre za zdravstvenu ekonomiju Škole za menadžment Univerziteta u Liverpulu, kao i eksperata iz Poljske, Mađarske i Hrvatske.

Program konferencije akreditovan je kao međunarodni kurs I kategorije i svi učesnici dobiće po sedam bodova. Kotizacija uplaćena do 15. aprila iznosi 180 evra za članove SFUS, a 200 evra za ostale učesnike, dok će se posle 15. aprila učešće naplaćivati 230 evra za članove SFUS i 250 evra za ostale.