Aktuelnosti

Koliko antibiotika trošimo?

antibiotici

U periodu od 1. do 30. novembra 2017. godine, u Srbiji će biti sprovedeno veliko istraživanje, Četvrta nacionalna studija prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika, u organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije u saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za nadzor nad bolničkim infekcijama, Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i mrežom instituta i zavoda za javno zdravlje.

Studija se izvodi sa ciljem sagledavanja učestalosti bolničkih infekcija, njihovih prouzrokovača i potrošnje antibiotika, kao i za planiranje daljih aktivnosti u njihovoj prevenciji, a biće sprovedena u 67 bolnica u Srbiji (40 opštih bolnica, 9 instituta, 4 kliničko-bolnička centra, 4 klinička centra, uključujući i dve privatne bolnice), sa očekivanim obuhvatom od oko 15000 pacijenata.

U okviru pripreme za izvođenja studije, u Vrnjačkoj Banji i Kraljevu (u Opštoj bolnici), 19. i 20. oktobra održava se teoretska i praktična obuka za 200 anketara, zdravstvenih radnika, koji će u bolnicama popunjavati upitnike za svakog pacijenta hospitalizovanog u vreme izvođenja studije.

Bolničke infekcije mogu značajno da umanje kvalitet lečenja, da dovedu do produženja bolničkog ležanja i povećane potrošnje antibiotika, što sve dovodi i do povećanja ukupnih troškova lečenja. Bolnička infekcija je infekcija koja je nastala tokom hospitalizacije, odnosno koja nije bila prisutna ili pacijent nije bio u stanju inkubacije u momentu prijema u bolnicu.

Ono što bolničke infekcije čini problematičnim je da ih izazivaju mikroorganizmi koji stalno menjaju svoje karakteristike i što su često oni otporni na različite vrste antibiotika. S obzirom na ovakvu prirodu samih mikrorganizama, a i potrebu da se zaštite naročito osetljivi pacijenti (najveći broj ovih infekcija javlja se u jedinicama intenzivne nege), a da bi se sačuvao postojeći terapijski spektar (s obzirom na rastuću rezistenciju) razumljiva je potreba Ministarstva zdravlja za razvijanjem politika i sprovođenjem aktivnosti za sprečavanje širenja bolničkih infekcija.

Četvrta nacionalna studija prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika izvodi se po prvi put u saradnji i koordinaciji sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), te će po prvi put rezultati naše nacionalne studije biti poredivi sa rezultatima cele Evrope, i naći se na jednstvenoj mapi Evrope. Po prvi put u Srbiji se paralelno sprovodi i studija potrošnje antibiotika, što je u skladu sa inicijativom Ministarstva zdravlja, nacrtom Nacionalnog programa za kontrolu antimikrobne rezistencije i racionalne upotrebe antibiotika.

Studija se izvodi u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja, koji se finansira iz kredita Svetske banke.