Srbija

Kakav je doktor?


Prvi sajt na kom će pacijenti moći da ocenjuju rad lekara pokrenut je u Srbiji 18. novembra na adresi www.kakavjedoktor.org. Osim lekara, građani će moći da komentarišu i rad zdravtsvenih ustanova, ali i da se aktivno uključe u borbu protiv korupcije u zdravstvu.

Sajt je pokrenulo Udruženje građana Srbija u pokretu, čiji su aktivisti tokom septembra i oktobra obučavali građane Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Užica, Vranja i Bora o tome kako da se organizuju u borbi protiv korupcije u zdravstvu. Među polaznicima te obuke izdvojeno je oko 40 ljudi koje će u svojim gradovima i opštinama formirati petočlane timove i pokrenuti projekat pod nazivom Kakav je doktor?.

Svaki građanin jednostavnom prijavom na sajt www.kakavjedoktor.org moći će da ostavlja komentare i svoje mišljenje o radu lekara, kao i da slučaj korupcije u zdravtsvu prijavi direktno nadležnim organima.

Samo tokom prvog dana rada, taj sajt je posetilo oko 6.000 ljudi i ocenjen je rad oko 1.000 lekara. 

Leave a Comment