Srbija

Ističe rok za prodaju Galenike

 

Zakonski rok da se nađe rešenje za sudbinu Galenike ističe 8. februara, a dogovor sa britansko-ruskim konzorcijumom Frontier Pharma-Petrovax još nije postignut. Kako može nezvanično da se čuje, kada je o otpisu dela duga reč, koji ova kompanija ima prema komercijalnim bankama, stvari gotovo da nisu pomerene sa mrtve tačke. Kamen spoticanja u ovim razgovorima je dug privatnim poveriocima od oko 70 miliona evra. Dok potencijalni strateški partner insistira na tome da se što veći deo tog duga otpiše, bankarima je sa druge strane, u interesu da naplate što veći deo tog iznosa.

Prema podacima Agencije za privredne registre ukupne obaveze Galenike na kraju 2015. godine iznosile su oko 230 mil EUR. Najveći deo tog duga (oko 160 mil), čine obaveze prema državi. Predstavnici britansko-ruskog konzorcijuma praktično traže da državni poverioci kompaniji otpišu ceo iznos, a da privatni poverioci otpišu deo duga. Zoran Pantelić, predsednik sindikata Nezavisnost, i član Komisije za strateško partnerstvo u Galenici kaže da ovo telo ni ne može da se sastane sve dok se dogovor sa bankama ne postigne.

– Tek kad se potencijalni strateški partner sa poveriocima dogovori oko otpisa duga, mogu da počnu pregovori oko potpisivanja ugovora. Ono što je važno jeste da je kompanija kraj 2016. godine dočekala u tekućem plusu, da nismo bili u gubitku i da ne koristimo sredstva iz budžeta – kaže Pantelić. 

 

 

Izvor: Politika