News

Hemofarm vodi Štadinu grupu

Strateškom reorganizacijom nemačkog koncerna Štada, formirana je grupa za jugoistočnu Evropu, koju će ubuduće voditi Hemofarm. Ova promena podrazumeva imenovanje Ronalda Zeligera, generalnog direktora Hemofarm grupe za potpredsednika Štade za jugoistočnu Evropu. To znači da će poslovati u Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbije, Albaniji, Bugarskoj i Rumuniji.

-Mi ćemo biti glavna kompanija za ovo područje, a ja ću biti njen glavni menadžer, rekao je Zeliger i objasnio da se radi o teritoriji sa 10 ili 11 zemalja i oko 3.500 zaposlenih.