Srbija

Formirano Udruženje banaka matičnih ćelija

Formirano Udruženje banaka matičnih ćelija

Predstavnici banaka matičnih ćelija u Srbiji formirali su svoje strukovno udruženje, kako bi zajedno sa Ministarstvom zdravlja radili na implementaciji procedura koje su usvojile zemlje članice EU, a koje se tiču načina prikupljanja, distribucije, obrade i skladištenja matičnih ćelija, navodi se u saopštenju.

 

U svetu čak 60% pacijenata kojima su potrebne matične ćelije ne mogu pronaći odgovarajućeg donora koštane srži, niti uzorak iz javne banke matičnih ćelija i zato je veoma važno da postoji opcija privatnog skladištenja u bankama matičnih ćelija, u kojima se uzorak čuva isključivo za svoju porodicu, navodi se dalje u saopštenju.

 

Danas su pacijentima iz Srbije teže dostupni uzorci matičnih ćelija za potrebe lečenja, jer moraju da ih obezbeđuju iz javnih registara drugih zemalja, dok je naša zemlja u procesu otvaranja Javne banke matičnih ćelija.

 

– Porodične banke matičnih ćelija imaju izuzetan značaj za celokupan zdravstveni sistem i pacijente, jer je procedura prikupljanja i oslobađanja uzoraka matičnih ćelija iz pupčanika izuzetno jednostavna i pouzdana. Ukoliko se javi potreba za lečenjem matičnim ćelijama za dete ili najbližeg srodnika, čiji je uzorak krvi iz pupčanika sačuvan u porodičnoj banci, procedura oslobađanja samog uzorka je moguća u roku od 48 sati – navela je predsednica Udruženja porodičnih banaka matičnih ćelija Marija Zečević.

 

Ona je istakla da je svrha formiranja Udruženja da u saradnji sa Ministarstvom Zdravlja prenesemo višedecenijsko iskustvo naših internacionalnih kompanija kako bi svi procesi prikupljanja, distribucije, obrade i skladištenja matičnih ćelija bili identični kao u zemljama EU.

 

Novoformirano udruženje čine predstavnici banaka matičnih ćelija koje posluju u Srbiji: Medigen (Future Health), Cryo Save, Cord IPS (Vita 34 i Seracell), Bio Save (Famicord), Beo Stem Cell – Biohellenika.