Srbija

Folnak povučen iz prodaje

Medikament Folnak, koji proizvodi MD Nini d.o.o. Niš, sa rokom upotrebe do septembra 2014. godine, povučen je iz prodaje zbog sumnje u kvalitet leka, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja. Čeka se sertifikat Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS).

Inspektori za lekove i medicinska sredstva Ministarstva zdravlja izvršili su vanredni inspekcijski pregled kod proizvođača pomenutog leka. Sugestija je došla od strane pacijenta koji je kupljeni lek Folnak, dobio u obliku narandžastih tableta koje nisu ravne, već blago ispupčene, što nije u skladu sa izgledom tableta prijavljenim u postupku registracije. 

Uzorci leka poslati su Nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji ALIMS-a, a uzorkovane su serije kod jednog distributera leka kao i u Apoteci u kojoj je pacijent preuzeo lek koji odstupa od pravila. 

Lek Folnak od pet miligrama ima dozvolu za lek i dozvolu za stavljanje u promet i u ALIMS-u registrovan je kao okrugla i ravna tableta, žute boje sa slaboprimetnim žutim mrljama.