Svet

Odobren Flucelvax


Flucelvax je prva vakcina protiv sezonskog gripa nastala tehnologijom uzgajenja virusa u ćelija sisara, kao alternativnom metodom u odnosu na gajenje virusnih vrsta u kokošijem jajetu, koju je Američka agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila za upotrebu, a moći će da se koristi kod osoba starijih od 18 godina.  

Ova vakcina, čiji je tvorac kompanija Novartis, proizvodi se u strogo kontrolisanim uslovima, u zatvorenoj i sterilnoj sredini, što u velikoj meri smanjuje rizik od kontaminacije. Flucelvax ne sadrži zaštitna sredstva, kao što su timerosal ili antibiotici.

Tehnologija uzgajanja u životinjskim ćelijama, kako se pokazalo, mnogo je efikasnija od tradicionalnog načina. Ona omogućava brz odgovor na urgentne situacije u zaštiti javnog zdravlja, poput epidemija gripa koje traju nedeljama, dok tradicionalan način podrazumeva ubrizgavanje virusa gripa u veliki broj jajašaca i čekanje da virus izraste. Potrebno je da prođe i po nekoliko meseci od početka organizacije i inkubacije virusa do trenutka kada gotova vakcina dođe do lekara i apotekara.

Tehnologija uzgajanja virusa u ćelijama sisara do sada je uspešno korišćena za proizvodnju drugih vakcina, poput one za pandemiju virusa H1N1, kao i za vakcine protiv poliomijelitisa, rubeole i hepatitisa A.

Leave a Comment