Kalendar

Farmaceutska komora: Virtuelna škola obrazovanja

S ciljem da pored najvažnijih inormacija iz oblasti medicine i farmacije na jednom mestu imate i sve što se tiče kontinuirane edukacije u saradnji sa Farmaceutskom komorom predstvaljamo vam teme koje će u narednom periodu biti deo vurtuelen škole obrazovanja.

 

 

Test: Efikasnost i bezbednost NSAIL u terapiji hroničnih reumatskih bolesti (do 19.05.2018. godine)

Test: Timski rad zdravstvenih radnika i edukacija pacijenata-preduslov za smanjenje antibiotske rezistencije (do 19.05.2018. godine)

Test: Novi oralni antikoagulansi u prevenciji tromboembolije kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom (do 18.11.2018. godine)

Test: Pristup u apoteci bolesniku obolelom od Parkinsonove bolesti (do 18.11.2018. godine)