Svet

EMA obeležava 20 godina postojanja

Evropska agencija za lekove (EMA) ove godine obeležava 20 godina postojanja, a povodom ovog jubileja nedavno je objavljena i publikacija pod nazivom 20 godina EMA, u kojoj su objedinjeni razvoj medicine i regulatorne promene u vezi sa lekovima do kojih je došlo u Evropskoj uniji u protekle dve decenije. 

U jubilarnom izdanju, istaknuto je i na koje je sve načine Evropska agencija za lekove odgovorila na izazove koji su pred nju postavljani, a sve sa ciljem podizanja javnog zdravlja na viši nivo. Od velikog broja partnera EMA odabran je 41 autor, čiji su se radovi našli u publikaciji štampanoj povodom godišnjice. 

U ovoj knjizi predstavljena su dostignuća Evropske agencije za lekove, grupisana u pet celina – Napredovanje nauke i razvoj novih lekova, Neispunjene zdravstvene potrebe i pretnje zdravlju, Donošenje odluka koje povećavaju dostupnost terapije, Od marketinške autorizacije do produženja života i Pristup podacima i osnaživanje pacijenata. 

Konferencija povodom 20. godišnjice EMA održana je 18. marta u Londonu, a vodeća tema tog stručnog skupa bila je Nauka, lekovi, zdravlje: Pacijenti u srcu inovacija u budućnosti.