Konferencije

Edukacija – LEKARI

Škola cervikalne citologije za citoskrinere

Domaći kurs I kategorije

Datum: 1. septembar 2012 – 1. mart 2013.

Mesto: Medicinski fakultet Novi Sad, Dom zdravlja Novi Sad, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Centar za patologiju Sremska Kamenica 

Ciljna grupa: lekari, biolozi

Broj bodova za predavače: 12

Broj bodova za slušaoce: 6

Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 

Klinička primena ertapenema 

Test u elektronskoj formi

Datum: 1. jun 2012 – 17. maj 2013.

Mesto: www.medrat.edu.rs 

Ciljna grupa: lekari 

Organizator: Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT)

 

Škola ultrazvučne dijagnostike kraniocervikalnih krvnih sudova – praktični deo iz doplera krvnih sudova vrata

Domaći kurs I kategorije

Datum: 3. septembar 2012. 

Mesto: Specijalna bolnica Sveti Sava

Ciljna grupa: lekari, neurolozi, radiolozi, internisti, lekari opšte prakse

Broj bodova za predavače: 10

Broj bodova za slušaoce: 5

Organizator: Specijalna bolnica Sveti Sava

 

Endoscopic endonasal approach to pituitary tumors

Međunarodni kurs I kategorije

Datum: 7–8. septembar 2012. 

Mesto: Sala za sastanke Hitne pomoći KCV 

Ciljna grupa: lekari

Organizator: Klinički centar Vojvodine

e-mail: neurohir@eunet.rs 

 

Nove dijagnostičke i terapijske mogućnosti u lečenju hronične venske bolesti

Domaći kurs I kategorije

Datum: 8. septembar 2012. 

Mesto: Beograd

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 10

Broj bodova za slušaoce: 5

Organizator: Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje

 

Planiranje u sistemu zdravstvene zaštite

Domaći kurs II kategorije

Datum: 14. septembar 2012.

Mesto: Beograd

Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

Broj bodova za predavače: 3

Broj bodova za slušaoce: 2

Organizator: Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

 

Žutica u pedijatriji

Domaći kurs I kategorije

Datum: 14. septembar 2012.

Mesto: Medicinski fakultet, Kragujevac

Ciljna grupa: lekari, biohemičari

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za slušaoce: 6

Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

 

Bezbedno upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima

Domaći kurs I kategorije

Datum: 15. septembar 2012.

Mesto: Kragujevac 

Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari

Broj bodova za predavače: 12

Broj bodova za slušaoce: 6

Organizator: Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

 

Antiepileptici u kliničkoj praksi

Domaći kurs I kategorije

Datum: 20. septembar 2012.

Mesto: Hotel Šumarice, Kragujevac

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 12 

Broj bodova za slušaoce: 6

Organizator: Medicinsko društvo za racionalnu terapiju MEDRAT

 

Alchajmerova bolest – neurološki, psihijatrijski ili porodični problem?

Domaći kurs II kategorije

Datum: 20. septembar 2012. 

Mesto: Konferencijska sala Opšte bolnice Leskovac

Broj bodova za predavače: 3

Broj bodova za slušaoce: 2

Organizator: Edukativni centar, Opšta bolnica Leskovac

 

Značaj rane dijagnoze i lečenja hroničnih artritisa i osteoporoze

Domaći kurs II kategorije

Datum: 22. septembar 2012. 

Mesto: Subotica

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 12

Broj bodova za slušaoce: 6

Organizator: Udruženje reumatologa Srbije 

 

Najnovija saznanja o dijagnostici i lečenju gastrointestinalnih stromalnih tumora (GIST)

Domaći kurs II kategorije

Datum: 22. septembar 2012. 

Mesto: Medicinski fakultet Kragujevac

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 6

Broj bodova za slušaoce: 3

Organizator: Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

 

Prevencija najčešćih poremećaja zdravlja kod školske dece i omladine

Domaći kurs I kategorije

Datum: 22. oktobar 2012. 

Mesto: Beograd

Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

Broj bodova za predavače: 10

Broj bodova za slušaoce: 5

Organizator: Institut za javno zdravlje Dr Milan Jovanović Batut

 

Funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa

Domaći kurs I kategorije

Datum: 22–24. oktobar 2012.

Mesto: Beograd

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za slušaoce: 6

Organizator: VMA Klinika za otorinolaringologiju