Konferencije

Edukacija – LEKARI


Međunarodni simpozijum za tiroidni karcinom, melanom i rak dojke WFSOS i SSSO 

Domaći simpozijum I kategorije

Datum i mesto: 18–19. april 2013, Beograd

Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre, studenti medicine

Broj bodova za predavače: 13

Broj bodova za pasivno učešće: 7

Organizator: Udruženje onkoloških hirurga Srbije

 

Aktuelne teme o reproduktivnom zdravlju

Domaći simpozijum II kategorije

Datum i mesto: 19. april 2013, Beograd

Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre, psiholozi

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić, Republički centar za planiranje porodice

 

Jatrogena oštećenja zdravlja

Domaći simpozijum I kategorije

Datum i mesto: 19. april 2013, Beograd

Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari

Broj bodova za predavače: 13

Broj bodova za pasivno učešće: 7

Organizator: Udruženje Zdravstveni radnici i medicinska greška primum non nocere

 

Infekcije u trudnoći – nova saznanja i istraživanja

Međunarodni kongres

Datum i mesto: 25. april 2013, Novi Sad

Ciljna grupa: lekari, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

Broj bodova za predavače: 15

Broj bodova za pasivno učešće: 9

Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 

Evropska škola patologije Beograd 2013 – Novine u gastrointestinalnoj patologiji

Međunarodni kongres

Datum i mesto: 25–27. april 2013, Beograd

Ciljna grupa: lekari, molekularni biolozi, biolozi

Broj bodova za predavače: 15

Broj bodova za pasivno učešće: 9

Organizator: Udruženje patologa i citologa Srbije

 

Multidisciplinarni pristup savremenoj stomatologiji – najnovija dostignuća u medicinskoj praksi

Domaći simpozijum

Datum i mesto: 26. april 2013, Niš

Ciljna grupa: stomatolozi

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: Medicinski fakultet Niš, Akademija medicinskih nauka SLD, Klinika za stomatologiju Niš

 

Savremeni terapijski pristupi u lečenju opijatskih zavisnika

Domaći simpozijum I kategorije

Datum i mesto: 26. april 2013, Beograd

Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

Broj bodova za predavače: 13

Broj bodova za pasivno učešće: 7

Organizator: Udruženje adiktologa Srbije

 

Evropska onkološka škola ESO Niš WOMENS CANCERS

Domaći simpozijum I kategorije

Datum i mesto: 26. april 2013, Niš 

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 13

Broj bodova za pasivno učešće: 7

Organizator: Medicinski fakultet u Nišu

 

Hirurški simpozijum u Jagodini 2013.

Domaći simpozijum

Datum i mesto: 26. april 2013, Jagodina

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: Hirurška sekcija SLD 

 

Doživeti – preživeti srčani udar

Domaći simpozijum

Datum i mesto: 26. april 2013, Zrenjanin

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: Akademija medicinskih nauka SLD 

  

Antifosfolipidni sindrom (Hughes syndrome): multidisciplinarni i socijalni značaj – 30 godina definicije

Međunarodni kongres

Datum i mesto: 5–6. maj 2013, Beograd

Ciljna grupa: lekari, biohemičari

Broj bodova za predavače: 15

Broj bodova za pasivno učešće: 11

Organizator: KBC Bežanijska kosa

  

Internacionalni simpozijum kolorektalne hirurgije

Domaći simpozijum

Datum i mesto: 10. maj 2013, Niš

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: Medicinski fakultet u Nišu

 

Akutna i hitna stanja u opštoj medicini

Domaći simpozijum II kategorije

Datum i mesto: 10. maj 2013, Vršac

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: SLD DLV Sekcija opšte medicine 

 

Mentalni i neurološki poremećaji sa aspekta lekara opšte medicine

Domaći simpozijum II kategorije

Datum i mesto: 11. maj 2013, Vršac

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: SLD DLV Sekcija opšte medicine

 

Medicina duh/telo u ajurvedi

Domaći simpozijum I kategorije

Datum i mesto: 15. maj 2013, Beograd

Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

Broj bodova za predavače: 15

Broj bodova za pasivno učešće: 9

Organizator: Udruženje za ajurvedu Srbije, Dom zdravlja Stari grad

 

Sudskomedicinsko veštačenje u medicini rada

Domaći simpozijum

Datum i mesto: 16. maj 2013, Vrnjačka banja

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: Udruženje sudskih veštaka u medicini rada

 

Dijagnostika i lečenje osteoporoze

Međunarodni kongres

Datum i mesto: 16. maj 2013, Niška banja

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 15

Broj bodova za pasivno učešće: 9

Organizator: Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška banja

 

Aktuelnosti u ORL

Domaći simpozijum

Datum i mesto: 17. maj 2013, Beograd

Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre, defektolozi

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: ORL sekcija SLD 

 

Kongres srpske medicinske dijaspore 2013 – medicina u svetu i Srbiji

Domaći simpozijum

Datum i mesto: 17. maj 2013, Beograd

Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, zdravstveni saradnici, biolozi, psiholozi

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: Univerzitetska dečja klinika

 

Seksualnost adolescenata

Domaći simpozijum

Datum i mesto: 18. maj 2013, Niš

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: Dom zdravlja Niš

 

Prvi međunarodni kongres higijene i preventivne medicine

Međunarodni kongres

Datum i mesto: 22. maj 2013, Beograd

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 15

Broj bodova za pasivno učešće: 9

Organizator: Sekcija za higijenu SLD 

  

Mentalno zdravlje dece i mladih – susret teorije i prakse

Domaći kongres s međunarodnim učešćem

Datum i mesto: 23. maj 2013, Zlatibor

Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, zdravstveni saradnici, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi

Broj bodova za predavače: 13

Broj bodova za pasivno učešće: 7

Organizator: Društvo za dečju i adolescentsku psihijatriju i srodne struke Srbije – DEAPS

  

Moždana smrt i transplantacija organa

Domaći simpozijum

Datum i mesto: 24. maj 2013, Niš

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: KC Niš, Medicinski fakultet u Nišu, Centar za istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu

  

Bol i otok zglobova kod dece – od simptoma do dijagnoze

Domaći simpozijum

Datum i mesto: 24. maj 2013, Beograd

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: Udruženje reumatologa Srbije

 

Jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova u pisanju predloga projekata za IPA fond EU

Domaći kongres I kategorije

Datum i mesto: 25. maj 2013, Beograd

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 10 

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: Medical Advanced Projects – MAP

 

Osmi kongres urgentne medicine

Domaći kongres I kategorije

Datum i mesto: 25. maj 2013, Jagodina

Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre

Broj bodova za predavače: 13

Broj bodova za pasivno učešće: 7

Organizator: Sekcija urgentne medicine SLD

 

Novine u neonatologiji

Domaći simpozijum

Datum i mesto: 31. maj 2013, Beograd

Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: Institut za neonatologiju

 

XIII kongres Udruženja internista Srbije

Domaći kongres I kategorije

Datum i mesto: 6. jun 2013, Zlatibor

Ciljna grupa: lekari

Broj bodova za predavače: 13

Broj bodova za pasivno učešće: 7

Organizator: Udruženje internista Srbije

 

38. stručni skup epidemiologa Vojvodine

Domaći simpozijum

Datum i mesto: 7. jun 2013, Zrenjanin

Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

Broj bodova za predavače: 11

Broj bodova za pasivno učešće: 5

Organizator: Institut za javno zdravlje Vojvodine