Veledrogerije

Dugovi apoteka preko 3 milijarde dinara

Članovi Grupacije veledrogerija pri Privrednoj komori Srbije ustanovili su da dug privatnih i državnih apoteka prema njima iznosi preko 3 milijarde dinara. Kako je istakao Miomir Nikolić, predsednik Grupacije veledrogerija, ogroman problem je i to što dugovi nisu pod kontrolom pa se svakog dana povećavaju. On je dodao da predstavnici veledrogerija rade zajedno sa Vladom  Republike Srbija na  tekstu sporazuma koji će rešiti stare dugove

-U septembru ćemo predstaviti taj sporazum koji ćemo u međuvremenu potpisati sa Apotekom Pančevo. Velerogerije su preuzele najveći teret, pa će otplaćivanje dugova Apoteke Pančevo trajati čak 7 godina. Otplata počinje 2017. i trajaće do 2023. godine. Taj ustupak ćemo napraviti Pančevu, ali to ne znači da ćemo do uraditi i drugima, koji su nam dužnici – istakao je Nikolić na sednica predsedništva Grupacije apoteka i predsedništva Grupacije veledrogerija PKS.

Leave a Comment