Farmaceutska industrija Srbija

Doštampano drugo izdanje knjige Farmakoterapija za farmaceute

Doštampano drugo izdanje knjige Farmakoterapija za farmaceute

U izdanju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u toku je štampanje novog tiraža od 1000 primeraka knjige Farmakoterapija za farmaceute (drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje). Od prvog izdanja 2011. godine do danas prodato je više od 4200 primeraka ove knjige, što potvrđuje da je akademsko-zdravstvena javnost naše zemlje i regiona izuzetno zainteresovana za tematiku savremene farmakoterapije.

U knjizi Farmakoterapija za farmaceute, obrađene su najčešće kardiološke, neurološke, psihijatrijske, plućne, gastrointestinalne, infektivne, endokrine, onkološke, kožne i očne bolesti. Iako u naslovu knjige stoji „farmakoterapija“, njegov sadržaj je širi i sveobuhvatniji, jer uključuje i osnove patogeneze, kliničku sliku i dijagnostiku bolesti, a zatim i kratak repetitorijum farmakologije lekova koji se koriste u terapiji. Terapija predstavlja centralni deo svakog poglavlja, u kome su, na bazi dokaza iz kliničkih studija, dati osnovni principi kliničke primene lekova i nefarmakoloških mera. Autori udžbenika, nastavnici i saradnici Katedre za farmakologiju, uložili su veliki trud u nastojanju da studentima i kolegama iz prakse ponude savremen pogled na farmakoterapiju najčešćih bolesti, sa uključivanjem najnovijih algoritama nacionalnih i internacionalnih preporuka i vodiča dobre kliničke prakse. Na kraju svakog poglavlja prikazani su slučajevi iz prakse, sa analizom i predlogom terapije, a posebna novina ovog izdanja jesu kratki rezimei o bolestima i osnovnim principima njihovog lečenja. Značajno je unapređena i tehnika štampe (tvrd povez, naslovi i podnaslovi u boji, kvalitetan papir).

Knjiga Farmakoterapija za farmaceute  je osnovna literatura za izučavanje farmakoterapije na osnovnim i specijalističkim studijama na Farmaceutskom fakultetu. Studijski program Farmakoterapija u okviru specijalističkih studija zdravstvenih radnika ima višedecenijsku tradiciju, i pruža polaznicima balansiran spoj teorijskog i praktičnog znanja iz oblasti farmakoterapije, koji je prepoznatljiv u zdravstvenom sistemu Srbije.
Inače, program studija i visina školarine (od ove školske godine školarina je značajno smanjena) usklađeni su sa aktuelnim potrebama i mogućnostima našeg zdravstvenog sistema. Studijski program specijalističkih akademskih studija Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi, pruža teorijska i praktična znanja iz farmakoterapije upotpunjena znanjima iz fitoterapije i dijetetike. Novina u ovom studijskom programu jeste aspekt savetovanja pacijenata u apoteci. Polaznici prema svojim interesovanjima mogu steći znanja i iz izbornih oblasti (farmakovigilance i registracije lekova, menadžmenta i marketinga u farmaciji, tumačenja rezultata biohemijskih analiza u kontroli terapije i dermokozmetičkih preparata). Oba studijska programa osavremenjena su i usklađena sa novim izdanjem knjige. Konkurs za upis u školsku 2018/2019. godinu je raspisan i dostupan je na sajtu fakulteta Rok za prijave na specijalističke studije iz Farmakoterapije za potrebe zdravstva je od 1. do 12. 10. 2018. godine, a za specijalističke akademske studije od 24. 9. do 5. 10. 2018. godine.


Knjiga Farmakoterapija za farmaceute je dostupna u skriptarnici Farmaceutskog fakulteta u Beogradu (Vojvode Stepe 450), u knjižari Data Medica (Dr. Subotića Starijeg 3a) kao i putem online prodajnog servisa Data Status-a (http://www.datastatus.rs).