Srbija

Druga hirurška klinika dobila skener

 

Druga hirurška klinika KCS-a, dobila je skener, koji će doprineti tome da se smanji broj interventnih kardioloških zahvata i koronarografija, kao i liste čekanja. Reč je o multislajsnom skeneru, čija snimanja traju veoma kratko, a doza zračenja je izuzetno mala, uz odličan kvalitet slike. On će biti dostupan pacijentima iz cele Srbije.

-Građani su dobili novi kvalitet u dijagnostici skenera. Radi se o jednom aparatu koji će biti jedna mogućnost, ne samo poboljšanja dijagnostike i terapije za srčane bolesnike, jer nema ograničenja u snimanju srca, niti pulsom niti aritmijom, niti težinom bolesnika, ali će moći da se radi dijagnostika i na plućima, mozgu, čak i zglob u pokretu – rekao je direktor Kliničkog centra Srbije dr Milika Ašanin.

Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Berislava Vekića, aparat će dominantno služiti za kardiološka oboljenja, ali će njime moći da se dijagnostifikuje i svaki drugi organ koji ima indikaciju za dijagnostičku proceduru.

-Upravo zahvaljujući ovom aparatu smanjićemo broj interventnih kardioloških procedura i koronarografija i da, nakon operativnog zahvata, jasno utvrdimo postoperativni protok krvnog suda, odnosno ugrađenog stenta -objasnio je Vekić.

Istakao je da je aparat važan zbog listi čekanja. Takođe je dodao da će aparat biti na raspolaganju 24 sata svim pacijentima koji budu imali indikaciju za ovu dijagnostičku proceduru, iz cele Srbije.