Distribucija

Časopis se distribuira direktno ciljnoj grupi preko distributera i strateških partnera na teritoriji cele Srbije, ličnom dostavom i na osnovu pretplate.

• 5.700 primeraka direktno se distribuira preko veleprodaja, distributera i strateških partnera.
• 1.200 primeraka dostavlja se menadžmentu renomiranih proizvođača i uvoznika lekova i ostalih farmaceutskih proizvoda.
• 500 primeraka dostavlja se, na osnovu pretplate, direktno farmaceutima i lekarima.
• 450 primeraka distribuira se privatnim klinikama, ambulantama, rukovodiocima zdravstvenih ustanova.
• 150 primeraka distribuira se zdravstvenim institucijama i organizacijama.