Srbija

Digitalni dermoskop stigao Kragujevac

U Centar za dermatovenerologiju Kliničkog centra Kragujevac danas je stigao digitalni dermoskop, koji omogućava najbolje uslove za obavljanje redovnih pregleda i praćenje potencijalno opasnih promena na koži. 

-Novi dermoskop značajno će poboljšati kvalitet pravovremenog dijagnostikovanja raka kože u našem Centru, a samim tim i doprineti većoj uspešnosti izlečenja ove bolesti- izjavila je tim povodom dr Bojana Jovović Dagović, direktorka Centra za dermatovenerologiju KC Kragujevac.

U Centru zа derаmtovenerologiju Kliničkog centra Kragujevac dnevno se obаvi oko 90 specijаlističkih pregledа svih vrstа, a do sada Centar nije imao digitalni dermoskop. Na specijalističke preglede u  KC Krаgujevаc, a samim tim i Centar zа dermаtovenerologiju, upućuju se pacijenti  sа šireg područjа centrаlne Srbije, iz Šumаdijskog,  Pomorаvskog, Morаvičkog, Rаškog, Rаsinskog i Zlаtiborskog okruga, u kojem živi preko dvа milionа stаnovnikа.

Upotreba dermoskopa omogućava precizniji uvid u promene na koži, a veliki, takozvani digitalni dermoskopi, poput dermoskopa doniranog Kliničkom centru Kragujevac,  omogućavaju i da se dobijena slika sačuva u kompjuterskom sistemu i uporedi sa ranijom dermoskopskom slikom radi praćenja ili pošalje na dodatnu ekspertizu što znatno utiče na uspešnost izlećenja. 

– Briga o koži bi trebalo da bude nešto što se podrazumeva, a tu posebno mislim na redovne preglede kod dermatologa. Sam pregled kože celog tela dermoskopom traje desetak do petnaest minuta, nije invazivan, a veoma je važan jer može da spase život- zaključila je dr Bojani Jovović Dagović.