Srbija

Dermoskopi stigli u KC Vojvodine

Klinici za kožne i venerične bolesti Kliničkog centra Vojvodina, u okviru nacionalne akcije za rano otkrivanje raka kože Pregled za sve, 26. maja predata su četiri dermoskopa neophodna za rano dijagnostikovanje raka kože. Dermoskope su predali Veran Matić, predsednik Upravnog odbora Fonda B92, i dr Nada Miletić Nevajda, predstavnik kompanije Eucerin Srbija.

– Donacija četiri dermoskopa najvećoj vojvođanskoj instituciji tercijalne zaštite prva je u nizu planiranih donacija u okviru nacionalnog projekta Pregled za sve. Rak kože se može videti, u poodmaklim stadijumima čak i golim okom, ali rana dijagnostika je presudna u efikasnom lečenju. Veliki dermoskopi omogućavaju da se dobijena slika sačuva u kompjuterskom sistemu i uporedi sa ranijom dermoskopskom slikom ili pošalje na dodatnu ekspertizu što će, sigurni smo, rezultovati porastom broja rano otkrivenih karcinoma kože, a time i uspešnosti izlečenja – objasnila je tom prilikom dr Nada Miletić Nevajda. 

Zbog dobro organizovanih kampanja za prevenciju i rano otkrivanje, moglo se čuti ovom prilikom, u razvijenim zemljama se 80 odsto melanoma otkrije u ranoj fazi bolesti, dok podaci o kliničko-patološkim karakteristikama u Srbiji ukazuju na kasnu dijagnozu i potrebu za efikasnim merama primarne i sekundarne prevencije.