O nama

Pharma network časopis i portal, relevantan je izvor informacija iz oblasti farmacije i medicine, koji se obraća svim učesnicima zdravstvu.
Pharma network informiše o novim lekovima i medicinskim sredstvima, stručnim skupovima, kontinuiranim edukacijama, naučnim istraživanjima, analizama, perpsektivama ključnih aktera u medicini i farmaciji.
Stručnim temama i odabirom sagovornika povezuje i savetuje učesnike u farmaceutskoj industriji i pomaže pojedincima i firmama da se razvijaju.
Pharma network ima odličnu saradnju sa farmaceutskim kompanijama i zdravstvenim institucijama, i ključnim institucijama u zemlji kao što su: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Republičkfond za zdravstveno osiguranje, Farmaceutska i Lekarska komora, Savez farmaceutskih udruženja Srbije i druge.

Kome je namenjen Pharma network?
Časopis i portal Pharma network namenjen je farmaceutima, lekarima i svim zdravstvenim radnicima, kao i drugim učesnicima u farmaceutskoj i zdravstvenoj industriji, bilo da su uvoznici, distributeri, proizvođači ili zaposleni u zdravstvenim institucijama, organizacijama, ustanovama ili apotekama.
Čak 95% naših čitalaca su farmaceuti i lekari, kao i brojni drugi učesnici farmaceutskoj industriji i zdravstvenom sistemu.

Teme:
• Novi lekovi, dijetetika, kozmetička i medicinska sredstva na domaćem tržištu
• Razgovori sa vodećim stručnjacima u farmaceutskoj industriji i zdravstvu
• Inovativni lekovi i procedure
• Aktuelnosti u zdravstvenom sistemu
• Novi propisi, pravilnici, zakoni
• Konferencije, kongresi, programi kontinuirane edukacije
• Integrativna medicina.

Kome se distribuira Pharma network?
Farmaceutima, lekarima, menadžmentu renomiranih proizvođača i uvoznika lekova i ostalih farmaceutskih proizvoda, privatnim klinikama, ambulantama, rukovodiocima zdravstvenih ustanova, kao i zdravstvenim instituacijama i organizacijama.

Dinamika izlaženja:
3 broja godišnje

Tiraž:
8.000 primeraka

 

B network je izdavačka kuća koja se bavi Business to Business (B2B) komunikacijama. Svoju izdavačku delatnost usmerila je na štampana i digitalna izdanja čiji je cilj da informišu, savetuju i edukuju profesionalce u raznim oblastima.
Naša izdanja usmerena su ka jasno definisanim ciljnim grupama. Informativnim i edukativnim tekstovima, kao i preko sajtova ali i komunikacijom na društvenim mrežama, čitaocima pomažemo da unaprede svoje poslovanje i budu u toku sa trendovima na domaćem i stranom tržištu.

B network je izdavač specijalizovanih B2B časopisa:

CaféBar network | Market network

Pharma network | Ton – energija boja

Svi časopisi izdavačke kuće B network direktno se distribuiraju profesionalcima, menadžerima i donosiocima odluka u određenim granama industrije. Distribucija se obavlja u saradnji s vodećim distributerima, koji su naši strateški partneri, kao i preko kurirske službe i pošte.

 

Pharma network is a specialised B2B magasine and portal for pharmacy and healthcare in Serbia. It is dedicated to pharmacists, physicians, and other health professionals, as well as to the other participants in pharmaceutical industry and it should not be provided to patients.

Pharma network tracks and informs on current issues in health care, analyses relevant topics in the pharmaceutical industry, reports on all new releases in the sectors of medicine, medical devices, dietetics and cosmetics.

B Network is a publisher of Business to Business (B2B) publications. It has a focus on magazines specialized for different industries, as well as websites, books, guides, and other print and digital issues. Our core business is based on four print and digital B2B magazines: CaféBar Network, Market Network, Pharma Network,Tone – Energy of Colors.