Srbija

Bubreg u Srbiji čeka 700 pacijenata

Eurotransplant

Srbija je na dobrom putu da uskoro postane jedina zemlja van Evropske unije koja je članica Eurotransplanta (ET), kažu u Ministarstvu zdravlja. Eurotransplant pruža usluge centrima za transplantaciju, laboratorijama i donorskim bolnicama u osam država, u kojima živi oko 140 miliona ljudi.

U Ministarstvu ističu da je punopravno članstvo u organizaciji Eurotransplant izuzetno značajno za pacijente kojima je hitno potrebna transplantacija organa, jer se tada prvi organ koji se pojavi u bilo kojoj zemlji članici šalje tom pacijentu, naravno u slučaju podudarnosti.

– Početkom ove godine, prepoznajući sve učinjeno u poslednje tri godine u oblasti donorstva i transplantacije organa u našoj zemlji, Bord Eurotransplanta je jednoglasno odobrio Srbiji privremeno članstvo na godinu dana. Zvaničnom potpisivanju ovog članstva prethodi period monitoringa i procene aktivnosti koje država sprovodi na unapređenju oblasti donorstva i transplantacija. To je standardana procedura pridruživanja u ovu prestižnu međunarodnu organizaciju. U toku je monitoring, koji je na poslednjem sastanku Eurotransplanta, kada je reč o Srbiji, ocenjen kao veoma uspešan i data je puna podrška svim aktivnostima koje su s naše strane dosad preuzete, tako da je Srbija na dobrom putu da uskoro postane jedina zemlja van EU koja je članica ET – objašnjavaju u Ministarstvu zdravlja, napominjući da je to zahtevan i kompleksan proces, koji se obavlja u etapama, uz striktan monitoring i stalne analize od strane Borda Eurotransplant.

Kao potvrdu ozbiljnog i posvećenog rada Ministarstva zdravlja u cilju usaglašavanja svih elemenata sistema za transplantaciju i dostizanja visokih standarda Eurotransplanta, nadležni ističu da je značajno povećan broj donora i transplantacija organa (od januara do maja 2017. u odnosu na isti period lane), kao i da su preduzete sve neophodne organizacione mere.

Srbija je od početka godine imala 24 donora. Transplantirano je 40 bubrega, 14 jetri i četiri srca. Trenutno na transplantaciju bubrega čeka oko 700 pacijenata, jetre oko 30 pacijenata, koliko njih čeka i novo srce.

– Kada uporedimo sa podacima za prethodnu, 2016. godinu, u kojoj je za 12 meseci bilo ukupno 14 donora, a transplantirano 22 bubrega, osam jetri i šest srca, očigledan je pozitivan trend. Inače, nijedna zemlja na svetu nema dovoljno organa za transplantaciju i nažalost u svim zemljama postoje liste čekanja. Za uspešan program transplantacije organa potrebno kontinuirano raditi na podizanju svesti o značaju donacije i transplantacije organa – poručuju iz Ministarstvu zdravlja.

Kao posebno važno navode da je urađen nacrt novog zakona koji je potpuno usaglašen sa najnovijim direktivama EU o bezbednosti i kvalitetu organa za transplantaciju i prekograničnoj razmeni organa. Usvajanje novog zakona očekuje se do kraja godine, kako je i planirano u programu rada Vlade Srbije.

U Ministarstvu podsećaju da Srbija sada ima dve EFI akreditovane laboratorije za tipizaciju tkiva i organa (u Beogradu i Novom Sadu), koje rade u skladu sa pravilima Eurotransplanta i napominju da su sa tim usklađena i sva ostala testiranja.

 

 

Izvor: Danas