Srbija

Balkanski kongres nuklearne medicine


Drugi balkanski kongres nuklearne medicine, najveći skup iz ove oblasti u Srbiji i okolnim zemljama, biće održan od 8. do 12. maja 2013. godine u hotelu Zira u Beogradu.

Program ovog stručnog i naučnog skupa obuhvataće različite aspekte upotrebe nuklearne medicine u kliničkim ispitivanjima i istraživanjima. O tome, kao i o najnovijim otkrićima i budućim trendovima iz oblasti nuklearne medicine, predavanja će održati 26 istaknutih stručnjaka iz Evrope i SAD.

Rok za podnošenje apstrakata je 10. januar 2013. godine, a detaljnije informacije o kongresu mogu se pronaći na sajtu www.bcnm2013.org.