Srbija

Autizam može da se otkrije magnetnom rezonancom

 

Tim američkih naučnika je otkrio da autizam može da se detektuje mnogo pre nego što se pojave prvi simptomi i da njegove naznake mogu da se pokažu korišćenjem magnetne rezonance. Nova studija koja pokazuje da autizam može da se dijagnostikuje u prvoj godini života predstavlja važno otkriće koje će pomoći lekarima da predvide rizik od razvoja autizma. Otkrića bi mogla da dovedu do ranog testa pa čak i terapije koja deluje dok je mozak prilagodljiviji. Istraživanju je podvrgnuto 148 beba za koje se smatralo da imaju povećan faktor rizika od razvijanja autizma jer imaju starijeg brata ili sestru s tom dijagnozom. Sve bebe starosti 12 i 24 meseca su prošle magnetnu rezonancu. Poređenja radi, u istraživanje je uključeno i 40 beba koje su imale nizak nivo rizika da razviju autizam. Otkriveno je da su bebe koje su kasnije razvile autizam imale mnogo brži rast nabora na površini mozga od dece koja nisu razvila autizam. Taj brži rast nabora je povezan i sa pojavom tipičnih simptoma autizma u drugoj godini života, kao što su zakasneli govor i neuključivanje u igru. Istraživači su na osnovu svih informacija koje su dobili iz ove studije stvorili algoritam koji im je omogućio da u čak 80 odsto slučajeva uspešno predvide da li će beba razviti autizam do druge godine života.