Svet

Antibakterijski sapun loš po zdravlje

Već godinama naučnici smatraju da je šteta od antibakterijskih sapuna veća od njihove koristi. Mnogi sapuni koji su deklarisani kao antibakterijski imaju sastojak triklosan, sintetičko jedinjenje koje je antiseptik, ali i pesticid. Umesto njega, koristi se i triklokarban i ima slično dejstvo. 

Od kako se pojavio 1972. triklosan je našao široku upotrebu, čak i u dezinfekciji medicinske opreme i katetera. Međutim, studija koja je 2015. poredila delotvornost sapuna sa triklosanom i običnih sapuna otkrila je da je njihova sposobnost da smanje broj bakterija neznatno različita tokom 20 sekundi izloženosti. In vitro studije pokazuju da triklosan zaista zaustavlja razmnožavanje bakterija u niskim koncentracijama i ubija ih u višim koncentracijama, a pokazuje i delotvornost protiv nekih gljivica i parazita. Pod uticajem triklosana, bakterije mutiraju u otporne sojeve i postaju imune čak i na lekove. Drugo, triklosan utiče i na životnu sredinu i zajednice algi i korisnih bakterija u prirodi, jer je odavno sastojak mnogih preparata za zaštitu biljaka. Ovo jedinjenje menja i bakterijsku kulturu u crevima riba i glodara, a pojedine studije pokazuju da kod ovih životinja može izazvati tumor.

U Evropskoj uniji je u martu 2010. zabranjena upotreba triklosana u svim proizvodima koji mogu imati dodir s hranom.