Srbija

Aneurizma trbušne i grudne aorte sve češća kod žena

Aneurizma

Aneurizma trbušne i grudne aorte iz godine u godinu sve više pogađa ljude srednjeg životnog doba, dok je ranije to bila isključivo bolest starijih. Reč je o oboljenju koje se, ukoliko se ne otkrije na vreme, najčešće završava smrtnim ishodom.

Kardiovaskularni i vaskularni hirurzi upozoravaju na značaj ranog otkrivanja aneurizma koja nastaju na najvećem krvnom sudu grudi i stomaka. 

Pre 35 godina na 20 muškaraca pogođenih ovim zdravstvenim problemom dolazila je jedna žena, a sada na 20 muškaraca njih četiri. Razlog tome je što su i žene sve češće izložene stresu, češće obolevaju od hipertenzije i povišenih masnoća u krvi- kaže profesor doktor Lazar Davidović, vaskularni hirurg i direktor Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. 

Prema rečima profesora Davidovića, kada se uvećanje trbušne aorte otkrije na vreme i uradi planirana hirurška intervencija, uspešnost u lečenju je gotovo stoprocentna: 

Za ranu detekciju proširenog zida trbušne aorte dovoljan je običan ultrazvučni pregled. Na njega bi obavezno trebalo da idu svi muškarci stariji od 65 godina. Oni kod kojih u porodici postoji ova bolest sa pregledima bi tebalo da počnu ranije, već od 55. godine, dok se preventivni pregledi preporučuju ženama posle 65. godine ako su pušači, a naročito ako postoji istorija ove bolesti u porodici. U tim grupama rizik od proširenja i pucanja aorte je najveći. 

Iako je razvoj aneurizme trbušne aorte uglavnom genetski uslovljen, do nje može da dođe i usled neregulisane hipertenzije, zapaljenskih procesa kao i zbog posledice konzumiranja cigareta. Isto važi i za grudni deo aorte za čije lečenje su odgovorni kardiovaskularni hirurzi. 

Izvor: Novosti.rs