Srbija

ALIMS organizuje 12 regulatorni simpozijum

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), zajedno sa Grupacijom domaćih proizvođača lekova, Udruženjem inovativnih proizvođača lekova – INOVIA i Udruženjem inostranih proizvođača generičkih lekova i nosioca dozvola za stavljanje inostranih generičkih lekova u promet – Genezis organizuju 12. regulatorni simpozijum. Mesto održavanja simpozijuma Kroz saradnju u oblasti lekova i medicinskih sredstava do efikasnije zdravstvene zaštite stanovništva je hotel Šumarice, Kragujevac, koje će u periodu 28-29. oktobra 2016. ugostiti prestižne predavače iz Evrope, regiona i Srbije sa ciljem da prezentuju najatraktivnije trenutno relevantne teme u sferi delovanja Agencije, kao i farmaceutske i industrije medicinskih sredstava.

Leave a Comment