Srbija

ALIMS: Lek Lenalidomid uzrokovao reaktivaciju virusa

Benifarm nosilac dozvole za lek Lenalidomid (Revlimid),  u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), obaveštava da je došlo do reaktivacije virusa nakon lečenja lenalidomidom, naročito kod pacijenata prethodno zaraženih virusom herpes zostera ili hepatitisa B (HBV). Reaktivacije virusa, uključujući viruse herpes zostera i hepatitisa B, prijavljene su u periodu nakon stavljanja lenalidomida u promet. Slučajevi reaktivacije hepatitisa B, prijavljeni su veoma retko (<1/10 000), ali su u četiri slučaja napredovali u insuficijenciju jetre. U ta četiri slučaja došlo je do prekida lečenja lenalidomidom, a pacijentima je bilo potrebno antivirusno lečenje.

Prethodno zaražene pacijente treba pomno pratiti tokom trajanja lečenja zbog mogućih znakova i simptoma reaktivacije virusa, uključujući aktivnu infekciju HBV-om. Reaktivacija herpes zostera rezultirala je u nekim slučajevima širenjem herpes zostera, meningitisom uzrokovanim virusom herpesa zostera ili oftalmičkim herpesom zosterom, što je zahtevalo antivirusno lečenje i trajan prekid ili privremeni prestanak lečenja lenalidomidom. 

ALIMS podseća sve zdravstvene radnike da treba da prijave sve sumnje na neželjene reakcije na bilo koji lek.