Ostale Teme

Alergije – bolest 21. vekaFarmakoterapijski pristup

NAPSer – Nacionalna asocijacija studenata farmacije

Više od 30 miliona ljudi boluje od astme, 10-12 odsto mlađih od 18 godina makar je jednom imalo astmatični napad, a 20-25 odsto populacije boluje od alergijske kijavice

Alergije su hronične bolesti koje se leče dugotrajno i kontinuirano i utiču na kvalitet života i radnu sposobnost. Za poslednjih 20 godina učestalost alergijskih oboljenja znatno je porasla, a smatra se da je do toga dovela povećana izloženost spoljnim alergenima u kombinaciji sa smanjenom stimulacijom imunog sistema izazvanom faktorima sredine i nasleđa. Više od 30 miliona ljudi boluje od astme, 10-12 odsto mlađih od 18 godina makar je jednom imalo astmatični napad, a 20-25 odsto populacije boluje od alergijske kijavice.

Imajući u vidu te podatke, kao i činjenicu koliko je važno postaviti rane i ispravne diferencijalne dijagnoze i odabrati odgovarajuću farmakoterapiju, početkom aprila, u Novom Sadu, Farmaceutska studentska asocijacija Novog Sada (PSANS), lokalna kancelarija Nacionalne asocijacije studenata farmacije – Srbija (NAPSer), realizovala je projekat Farmakoterapijski pristup (FP), s temom Alergije – bolest 21. veka, kako bi studenti farmacije i medicine proširili znanje iz te oblasti. FP se sprovodi i da bi se studentima farmacije i medicine kao budućim zdravstvenim stručnjacima ukazalo na važnost njihove saradnje i komunikacije radi pružanja kvalitetne zdravstvene nege pacijentima. 

Projekat se sastoji iz dva dela. U početku se studenti svih godina na predavanjima upoznaju bliže s temom, a potom, na radionici, studenti starijih godina, s dovoljno predznanja iz određenih predmeta, obrađuju slučajeve iz prakse. U rešavanju slučajeva pomažu im moderatori, stručnjaci iz prakse ili asistenti s fakulteta. Studenti farmacije i medicine podeljeni su u timove i posle rešavanja postavljena dijagnoza i propisana terapija prezentuju se ostalim kolegama.

O patofiziologiji i simptomima astme, dijagnostičkim postupcima i odgovarajućoj terapiji govorila je prof. dr Biljana Zvezdin. U predavanju dr Ljiljane Jovančević akcenat je bio na farmakoterapiji alergijskog rinitisa, a više o alergijskim manifestacijama na koži studenti su saznali u predavanju prof. dr Marine Jovanović, dok je mr sc. med. Aleksandra Petrović govorila o sistemskoj i lokalnoj terapiji atopijskog dermatitisa kod odraslih. Moderatorke radionice, doc. dr Sonja Prćić, mr sc. med. Aleksandra Petrović i dr Vesna Mijatović, ocenjivale su tačnost, saradnju, korišćenje stručne literature i način prezentovanja.

Farmakoterapijski pristup i druge projekte Internacionalne federacije studenata farmacije (IPSF) i Evropske asocijacije studenata farmacije (EPSA), NAPSer kao punopravni član tih organizacija sprovodi u Srbiji preko lokalnih kancelarija u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. NAPSer se može pohvaliti i realizacijom projekta Savetovanje pacijenata, koji pomaže studentima farmacije da razviju i poboljšaju veštine savetovanja u apoteci. Preko projekata TWINNET i SEP, NAPSer omogućava studentima farmacije grupnu, odnosno individualnu razmenu uz obavljanje stručne prakse od dve do četiri nedelje u nekoj od zemalja sveta. PN

Alergije su hronične bolesti koje se leče dugotrajno i kontinuirano i utiču na kvalitet života i radnu sposobnost. Za poslednjih 20 godina učestalost alergijskih oboljenja znatno je porasla, a smatra se da je do toga dovela povećana izloženost spoljnim alergenima u kombinaciji sa smanjenom stimulacijom imunog sistema izazvanom faktorima sredine i nasleđa. Više od 30 miliona ljudi boluje od astme, 10-12 odsto mlađih od 18 godina makar je jednom imalo astmatični napad, a 20-25 odsto populacije boluje od alergijske kijavice.

Imajući u vidu te podatke, kao i činjenicu koliko je važno postaviti rane i ispravne diferencijalne dijagnoze i odabrati odgovarajuću farmakoterapiju, početkom aprila, u Novom Sadu, Farmaceutska studentska asocijacija Novog Sada (PSANS), lokalna kancelarija Nacionalne asocijacije studenata farmacije – Srbija (NAPSer), realizovala je projekat Farmakoterapijski pristup (FP), s temom Alergije – bolest 21. veka, kako bi studenti farmacije i medicine proširili znanje iz te oblasti. FP se sprovodi i da bi se studentima farmacije i medicine kao budućim zdravstvenim stručnjacima ukazalo na važnost njihove saradnje i komunikacije radi pružanja kvalitetne zdravstvene nege pacijentima. 

Projekat se sastoji iz dva dela. U početku se studenti svih godina na predavanjima upoznaju bliže s temom, a potom, na radionici, studenti starijih godina, s dovoljno predznanja iz određenih predmeta, obrađuju slučajeve iz prakse. U rešavanju slučajeva pomažu im moderatori, stručnjaci iz prakse ili asistenti s fakulteta. Studenti farmacije i medicine podeljeni su u timove i posle rešavanja postavljena dijagnoza i propisana terapija prezentuju se ostalim kolegama.

O patofiziologiji i simptomima astme, dijagnostičkim postupcima i odgovarajućoj terapiji govorila je prof. dr Biljana Zvezdin. U predavanju dr Ljiljane Jovančević akcenat je bio na farmakoterapiji alergijskog rinitisa, a više o alergijskim manifestacijama na koži studenti su saznali u predavanju prof. dr Marine Jovanović, dok je mr sc. med. Aleksandra Petrović govorila o sistemskoj i lokalnoj terapiji atopijskog dermatitisa kod odraslih. Moderatorke radionice, doc. dr Sonja Prćić, mr sc. med. Aleksandra Petrović i dr Vesna Mijatović, ocenjivale su tačnost, saradnju, korišćenje stručne literature i način prezentovanja.

Farmakoterapijski pristup i druge projekte Internacionalne federacije studenata farmacije (IPSF) i Evropske asocijacije studenata farmacije (EPSA), NAPSer kao punopravni član tih organizacija sprovodi u Srbiji preko lokalnih kancelarija u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. NAPSer se može pohvaliti i realizacijom projekta Savetovanje pacijenata, koji pomaže studentima farmacije da razviju i poboljšaju veštine savetovanja u apoteci. Preko projekata TWINNET i SEP, NAPSer omogućava studentima farmacije grupnu, odnosno individualnu razmenu uz obavljanje stručne prakse od dve do četiri nedelje u nekoj od zemalja sveta. 

 

Prikaz slučaja

Prvi pregled 2010. godine

B. K., muškog pola, 27 godina, student elektrotehnike, rođen i živi u gradskoj sredini, nepušač.

Porodična anamneza: majka često ima kožne promene i alergiju na „neki” antibiotik.

Ranije bolesti: tokom detinjstva „česti bronhitisi i upale sinusa”; kutani test: alergija na grinje, polen korova i trave. U 12. godini tegobe su prestale, a u 17. povremeno se javljalo stezanje u grudima, uglavnom pri fizičkom naporu.  

Pacijent je dobio Ventolin po potrebi.

Već godinu dana tegobe su izraženije: osećaj otežanog disanja, kašalj i „povremeno sviranje u grudima”. Dosadašnje lečenje po savetu lekara: antibiotici i mukolitici. Samoinicijativno dolazi na pregled kod pulmologa.

Odabrati dijagnostičku proceduru.

Utvrditi koje su vrednosti povišene.

Postaviti dijagnozu i preporučiti terapiju.