Kalendar

69. simpozijum SFUS

S ciljem da pored najvažnijih inormacija iz oblasti medicine i farmacije na jednom mestu imate i sve što se tiče kontinuirane edukacije u saradnji sa  Savezom farmaceutskih udruženja Srbije predstvaljamo vam najznačajnije događaje koji će se održati u narednom periodu.

69. simpozijum SFUS

Mesto:Kopaonik
Vreme: 24.05.-27.05. 2018.

 

Seminar 1.
Savremeno lečenje bola i glavobolje
Rešenje broj: 153-02-507/2018-01 od 05.03.2018
Evidencioni broj: B-1/18
Broj bodova za učesnike:6
Broj bodova za predavače: 12
Seminar je predviđen za farmaceute, lekare i farmaceute specijaliste

Seminar 2.

Bezbednost kozmetičkih proizvoda
Rešenje broj: 153-02-507/2018-01 od 05.03.2018
Evidencioni broj: B-7/18
Broj bodova za učesnike: 6
Broj bodova za predavače: 12
Seminar je predviđen za farmaceute i farmaceute specijaliste