Srbija

400.000 Srba ima problem sa sterilitetom

problem sa sterilitetom

Ove godine, udruženje „Šansa za roditeljstvo“ sprovelo je anketu među Srbima koji imaju problem sa sterilitetom. Anketa je realizovana na uzorku od 1.100 ljudi.

Rezultati su pokazali da preko 50 odsto ispitanika u Srbiji leči sterilitet od jedne do pet godina, a 26,4 odsto leči sterilitet od šest do deset godina. Muški i ženski sterilitet podjednako su zastupljeni (35 odsto ženski, 22 odsto muški, i 17 odsto i muški i ženski). Osim toga, najčešći problem i dijagnoze su loš spermogram (43 odsto) i problemi sa jajovodima (21 odsto). Starosna dob parova koji su u borbi za bebu kreće se od 28 do 42 godine.

Samo 1 odsto ispitanika je odustao od dalje borbe što pokazuje veliku želju parova da dođu do potomstva.

– Podatak da polovina svih anketiranih razgovara o problemu steriliteta, a ipak ne nailazi na informacije koje su potrebne u javnosti govori o porebi da udruženje „Šansa za roditeljstvo“, podigne svest o značaju širenja informacija, ali i razbijanju predrasuda o sterilitetu u javnosti. Anketa je pokazala da je skoro jednaka zastupljenost muškog i ženskog steriliteta, a zabrinjavajući je podatak da raste broj nepoznatog uzroka steriliteta. Veliki broj parova u Srbiji dugo leči sterilitet bez obzira na godine, a čak 80 odsto ispitanika ima manje od 42 godine što znači da su ovim problemom zahvaćeni najviše parovi u reproduktivnom dobu – izjavila je Sandra Jovanović, predsednica udruženja Šansa za roditeljstvo.


Procenjuje se da u Srbiji ima više od 400.000 parova koji imaju problem sa sterilitetom.