Srbija

Predstavljeni rezultati nacionalne studije prevalencije bolničkih infekcija

bolničkih infekcije

U Beogradu je održan seminar na kome su prestavljeni preliminarni rezultati Četvrte nacionalne studije prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika, koja je izvedena tokom novembra i decembra meseca 2017. godine u bolnicama Srbije. Studija je izvedena u organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za nadzor nad bolničkim infekcijama, Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i mrežom instituta i zavoda za javno zdravlje, u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja, koji se finansira iz kredita Svetske banke.

Seminar je otvorio prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, istakavši veliko zadovoljstvo rezultatima:

-Moramo biti ponosni na činjenicu da je prevalencija bolničkih infekcija u Srbiji smanjena sa 5,3% koliko je bila 2010. godine, na 4,6%. Takođe, Srbija je jedina zemlja izvan Evropske unije koja je harmonizovano sa 28 zemalja EU učetvovala u evropskoj studiji, čime je prepoznata kao lider u regionu u ovoj oblasti. Izvođenje ove velike studije u skladu je sa prioritetima Ministarstva zdravlja u naporima za unapređenje kvaliteta zdravtsvene zaštite, bezbednosti pacijenta, kontrole bolničkih infekcija i antimikrobne rezistencije, a rezultati nam pomažu da i dalje radimo i još bolje planiramo mere i aktivnosti.

Članovi Posebne radne grupe za izvođenje Četvrte nacionalne studije prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika Ministarstva zdravlja na skupu su izložili su prve rezultate studije. Učesnici seminara su bili zdravstveni radnici iz instituta, zavoda za javno zdravlje i bolnica iz cele Srbije, koji su zaduženi za izvođenje studije i kontrolu bolničkih infekcija.

Velika evropska studija izvedena je u 28 zemalja Evropske unije i u Srbiji, u saradnji i koordinaciji sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC). Četvrta nacionalna studija je po prvi put izvedena u okviru evropske studije, u punom kapacitetu, i to kao jedina zemlja koja nije član Evropske unije.

Studija je sprovedena u 65 bolnica u Srbiji (6 specijalnih bolnica, 14 bolnica na tercijarnom nivou, 44 bolnice na sekundarnom nivou zdravstvne zaštite i u jednom stacionaru doma zdravlja). Ukupno je obuhvaćeno 14.982 pacijenta. Studiju je na terenu izvelo 170 anketara, 65 koordinatora u bolnicama, 25 koordinatora u insitutima/zavodima za javno zdravlje u Srbiji, uz koordinaciju stručnjaka Posebne radne grupe za izvođenje.

Leave a Comment