Srbija

Lekovi za psorijazu

lekovi za psorijazu

Lekovi za psorijazu i dalje nisu dostupni u Srbiji. Prema procenama zdravstvenih stručnjaka od psorijaze je u Srbiji obolelo oko 140.000 ljudi.

Američka ambasada organizovala je skup „Savremeni pristup u lečenju teških formi psorijaze“. Cilj je bio da se stručna javnost upozna sa ovom bolešću. Ali i da se iz perspektive javnog zdravlja priča o unapređenja terapije (biološki lekovi za psorijazu) i položaji obolelih u Srbiji.  Skup je organizovan sa Medicinskim fakultetom, Klinikom za dermatovenerologiju i Klinikom za kožne i polne bolesti VMA,

Povod za organizaciju ovog skupa je skretanje pažnje na psorijazu –  sistemsko, autoimuno oboljenje, često udruženo sa drugim bolestima.
Učesnici skupa su razmenili mišljenja i iskustva o broju obolelih, uslovima lečenja i dostupnim terapijama u okviru postojećeg zdravstvenog sistema. Govorilo se i o perspektivi uvođenja inovativne terapije za pacijente kod kojih je dijagnostikovana teška forma ovog oboljenja.

Ovim događajem Američka ambasada želela je da podrži komunikaciju i kontinuitet u saradnji sa institucijama i predstavnicima stručne javnosti.

Statistika je poražavajuća

Od psorijaze je u Srbiji obolelo oko 140.000 ljudi, a od toga oko 10-20% ima teži oblik bolesti. I najteži oblici psorijaze u Srbiji leče se više decenija starim terapijama koje nisu dovoljno efikasne a imaju mnogo neželjenih efekata. Procena je da oko 300 pacijenata u Srbiji više nema terapijskih mogućnosti i potrebno im je obezbediti biološke lekove za psorijazu. Veliki problem je i stigmatizacija obolelih, jer se psorijaza smatra zaraznom bolešću pa se oboleli suočavaju sa brojnim problemima u svakodnevnom životu.

– Patnje koje dolaze sa ovim oboljenjem se mogu izbeći i ublažiti stalnim investiranjem u zdravstveni sistem i inovativne terapije. Ohrabrujem otvoreni dijalog i saradnju između glavnih donosioca odluka u Srbiji kako bi nove terapije, kao biološki lekovi za psorijazu, bile dostupne – izjavio je ambasador SAD u Srbiji Kyle Scott.

 

Koji je cilj dermatologa?

Profesor dr Miloš Nikolić, direktor Klinike za dermatovenerologiju KCS, rekao je da je cilj dermatologa da unaprede lečenje svojih pacijenata. Osim toga žele i da skrenu pažnju na ozbiljnost psorijaze kao sistemskog, imunoinflamatornog oboljenja i posledice koje može imati.

– Biološka terapija dostupna je za druge autoimunske bolesti, kao što su reumatoidni artritis, ulcerozni kolitis i Kronova bolest. Smatramo da treba obezbediti ravnopravan tretman i za pacijente sa psorijazom koji čekaju na biološku terapiju već 10 godina – rekao je profesor Nikolić.
Prof. dr Mirjana Milinković – Srećković sa Klinike za dermatovenerologiju, Kliničkog centra Srbije izjavila je da je za pacijente sa teškim oblikom psorijaze, potrebna savremena terapija  i lekovi za psorijazu. Tako bi se otklonili simptomi bolesti, prevenirao rizik i nastanak komorbiditeta i unapredio kvalitet života.

– Pacijenti sa psorijazom češće imaju kardiovaskularne bolesti, dijabetes, ali i mentalni poremećaji – depresija, anksioznost, suicidalne misli. Psorijaza negativno utiče na socijalno funkcionisanje pacijenata i stigmatizacije i diskriminacije ovih pacijenata – rekla je profesorka Milinković – Srećković.

Ona je dodala da je neophodno da dermatolozi i njihovi pacijenti imaju na raspolaganju savremenu, biološku terapiju, da bi se poboljšao kvalitet života obolelih. Time bi se smanjilo opterećenje pacijenata i  troškovi zdravstvenog sistema.
Predsednik Udruženja dermatovenerologa Srbije prof. dr Željko Mijušković rekao je da pacijenti nailaze na brojne teškoće u svom lečenju. Prema njegovim rečima, fototerapijske jedinice postoje samo u većim centrima. A standardnu sistemsku terapiju nije moguće uključiti kod svih pacijenata zbog prisustva pridruženih bolesti. Biološka terapija nije dostupna u Srbiji pacijentima koji boluju od psorijaze.

– Skoro sve zemlje u regionu imaju dobra iskustva u primeni biološke terapije u lečenju psorijaze. Slovenija, Hrvatska, Mađarska i Bugarska imaju na raspolaganju nekoliko savremenih lekova u lečenju teških formi. To doprinosi boljem lečenju uz manje neželjenih efekata – rekao je prof. dr Mijušković.

Leave a Comment