Srbija

Zaštita u detinjstvu: Osnova zdravlja u odraslom dobu

Zaštita za sve

Edukacijom o merama zaštite kože od negativnih efekata sunčevog zračenja u okviru kampanje o odgovornom ponašanju na suncu „Zaštita za sve“, u narednih nekoliko meseci biće obuhvaćeno preko 10 000 dece predškolskog i ranog školskog uzrasta.

U sklopu aktivnosti kampanje, školama sa najvećim brojem đaka u Beogradu i Srbiji biće donirani UV indikatori, specijalni merači za trenutno očitavanje intenziteta sunčevog zračenja, a istovremeno će biti sprovedena i edukacija prosvetnih radnika i trenera, koji rade sa decom, o merama koje čine odgovorno ponašanje na suncu – najavljeno je danas na konferenciji za medije održanoj u Osnovnoj školi „Pavle Savić“ u Beogradu.

Na konferenciji su učestvovali ass. dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Republike Srbije, savetnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Gordana Kosanović, prof. dr Lidija Kandolf Sekulović, dermatovenerolog Vojnomedicinske akademije i član Stručnog saveta kampanje, Veran Matić, predsednik Upravnog odbora Fonda B92 i Nada Miletić Nevajda, Eucerin Srbija.

-Dečja koža je mnogo podložnija negativnim dejstvima UV zraka od kože odraslih osoba i zahteva posebnu zaštitu od sunca. Kao posledica kumulativnog efekta nezaštićenog izlaganja suncu u detinjstvu, mogu se javiti veoma ozbiljne dugoročne posledice koje se najčešće iskazuju u kasnijim godinama života. Česte opekotine od sunca tokom detinjstva značajno povećavaju rizik za nastanak raka kože. Konkretno, rizik za pojavu melanoma u kasnijem dobu se udvostručuje ukoliko je osoba tokom detinjstva imala više od pet epizoda pregorevanja na suncu. Odgovorno ponašanje na suncu i redovna i adekvatna zaštita od negativnih efekata sunčevog zračenja u ranom periodu, značajno smanjuju opasnost od akutnih oštećenja kože i utiču na smanjenje rizika od pojave raka kože u odraslom dobu- objasnila je razloge pokretanja kampanje prof. dr Kandolf Sekulović.

Ministar zdravlja ass. dr Zlatibor Lončar zahvalio se organizatorima kampanje i ukazao da je u akciji “Pregled za sve”.

-Edukаcijom mlаdih, posebno onih školskog uzrаstа, što je cilj kampanje „Zaštita za sve“, pripremаmo generаcije koje će se odgovorno ponаšаti premа svom zdrаvlju i koje nećemo morаti dа podsećаmo nа znаčаj preventivnih pregledа i skrining progrаmа. Učestаlost tumorа kože, а među njimа i mаlignog melаnomа, rаste poslednjih 30 godinа svudа u svetu. Svаke godine oboli oko 130.000 ljudi, а oko 37.000 ljudi umre od melаnomа. Incidencа melаnomа u svetu je u stаlnom porаstu i iznosi 3-7% godišnje. U Srbiji se svаke godine otkrije oko 650 obolelih od melаnomа, dok približno 300 osobа umre od ovog nаjsmrtonosnijeg rаkа kože. Među mlаdimа uzrаstа od 15 do 29 godinа u proseku godišnje četiri muškаrcа i šest ženа oboli, dok tri muškаrcа i jednа ženа nаvedenog uzrаstа izgubi bitku sа ovom opаkom bolešću. Ministаrstvo zdrаvljа će u nаrednom periodu nаstаviti sа sprovođenjem svoje strаtegije, kojа podrаzumevа pojаčаn rаd nа prevenciji i skrining progrаmimа -rekao je ministar Lončar.

 

Pravila odgovornog ponašanja na suncu kod dece podrazumevaju primenu niza preventivnih mera i izbegavanje izlaganja suncu u vreme najintezivnijeg UV zračenja. U legendi koja prati UV indikatore, koji će u kroz kampanje “Zaštita za sve” biti donirani školama, osnovne mere odgovornog ponašanja na suncu klasifikovane su u odnosu na indeks UV zračenja u tri kategorije: Bezbedno je, Zaštiti se i Skloni se, a prateći tekst na deci pristupačan način ukazuju koje mere zaštite je potrebno preduzeti. Edukativna predavanja koja će biti organizovana u školama podrazumevaju informisanje, ali i predstavljanje pedagoških metoda prenošenja stečenih znanja i informacija deci. Edukacija o odogovornom ponašanju na suncu i načinima zaštite dečije kože od negativnih efekata UV zračenja biće organizovana i za pedijatre i lekare opšte prakse u čijim će ordinacijama roditeljima biti dostupne edukativne brošure kampanje “Zaštita za sve”.

Leave a Comment