Srbija

Prvi u svetu: Srpski lekar osmislio kombinaciju za lečenje ulceroznog kolitisa

Prof. dr Dino Tarabar, gastroenterolog u Vojnomedicinskoj akademiji, osmislio je prvi u svetu potpuno nov pristup u lečenju najtežih pacijenata koji boluju od ulceroznog kolitisa, zapaljinske bolesti creva, koje zahvata debelo crevo.

Naime, na ideju o novoj kombinaciji lekova (jednog starog imunosupresiva i novog biološkog leka) dr Tarabar je došao tako što sadašnja terapija za najteže pacijente nije davala dobre efekte. Od tih medikamenata mnogi pacijenti su dobijali razne infekcije, sepsu, a pojedini su čak i izgubili glavu.
Doktoru je sinulo da uzme stari lek ciprosporin koji spada u imunosupresive i da sa njim dovede pacijente u remisiju, odnosno svede oblik oboljenja na manje težak, a za koji je biološki lek-vedolizumab registrovan. Kombinaciju je osmislio, ali nije znao kako sve da realizuje. Lek nije imao, a ni u Srbiji se nije davao o trošku osiguranja. Jedina opcija bila mu je da se obrati japanskoj farmaceutskoj kući, koja pravi taj lek. To je i uradio i poslao im molbu da bi uradio akademsku studiju.

– Tražio sam im donaciju za 15 pacijenata u vrednosti od 300.000 evra. Objasnio sam im da bi studija trajala godinu dana, preložio im protokol. Za divno čudo ideja im se svidela i odobrili su mi donaciju – prepirčava dr Tarabar.
Studija dr Tarabara krenula je u januaru 2017. godine, kada je prvom pacijentu dat lek, po protokolu koji je osmislio dr Tarabar. Rezultate koje je dobio bili su odlični. Od 17 pacijenata koji su bili uključeni, dvoje nije reagovalo na prvi lek, jedan je ispao u 20 nedelji i morao je biti operisan. Ostalih 14 pacijenata bilo je odlično.
Dr Tarabar za svoj pronalazak je od svojih evropskih i svetskih kolega dobio priznanje kakvo nikad do sada nije dobio ni jedan lekar sa ovih prostora.

 

 

 

Izvor: Blic

Leave a Comment