Srbija

Od marta počinje vakcinacija dece protiv pneumokoka

Vakcinacija dece protiv bakterije streptokokus pneumonija (pneumokoka) biće obavezna od 1. marta, a za 2018. godinu planirano je 165.000 doza ove vakcine, rečeno je u Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, više od 1,6 miliona osoba godišnje umre od oboljenja izazvanih bakterijom streptokokus pneumonija, a gotovo polovinu čine deca ispod pet godina života. Ova oboljenja predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti dece do pet godina u grupi vakcinama preventabilnih bolesti na globalnom nivou.

-Pneumokoka, odnosno različiti sojevi pokazuju sve veću rezistenciju na antbiotike koji se koriste za lečenje ove bakterije. Prema podacima iz Nacionalne referentne laboratorije za streptokok Medicinskog fakulteta u Beogradu smanjenu osetljivost na penicillin je pokazalo 34 odsto izolata pneumokoka, a na eritromicin rezistenciju u odnosu na sojeve izolovane od odraslih bolesnika (65 odsto na penicilin, odnosno 47 odsto na eritromcin) što prema podacima ECDC (Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti) pored Rumunije, Poljske i Češke, pripada zemljama sa najvećom rezistencijom na oba antibiotika. Istovremena rezistencija na oba antibiotika uočena je kod 21 odsto sojeva, a multirezistencija kod trećine izolata- kaže doc dr sci med Nevenka Raketić, specijalista pedijatrije i imunologije.

Ona ističe da su na tržištu Srbije dostupne dve vakcine 10-valentna konjugovana vakcina i 13-valentna konjugovana vakcina. Njihovi nazivi ukazuju na broj sadržanih serotipova. Samo tri serotipa jedinstvena za 13-valentnu konjugovanu polisaharidnu vakcinu, (serotip 3, 6A i 19A ) bili su uzročnici 28.8 odsto invazivnih pneumokoknih bolesti u Srbiji u 2014. godini.

-Prema efikasnosti, 13-valentna pneumokokna konjugovana polisaharidna vakcina trenutno nudi najširu serotipnu pokrivenost i predstavlja vakcinu koja se najviše koristi širom sveta. Nacionalni komiteti za imunizaciju su u 112 zemlja izabrali isključivo 13-valentnu vakcinu u nacionalni program imunizacije. Takođe, 13-valentna pneumokokna konjugovana vakcina je jedina koja može da se koristi u svim uzrastima počevši od šeste nedelje života, a koja je pokazala brzu i značajnu delotvornost u prevenciji invazivne pneumokokne bolesti, pneumonije i akutnog otitis medija kod dece vakcinisane u stvarnom životu posle uvođenja programa rutinske imunizacije kod odojčadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: B92

Leave a Comment