Svet

Antimikrobna rezistencija opasnija od raka

Antimikrobna rezistencija

Nerešavanje uzroka rasta otpornosti na antibiotike može da vrati društvo u vreme pre razvoja moderne medicine, upozoravaju stručnjaci. Antimikrobna rezistencija svake godine odnese 25.000 života u Evrospkoj uniji, a širom sveta 700.000. Procenjuje se da će do 2050. godine biti češći uzrok smrti nego kancer, osim ako se ne preduzmu neke drastične mere.

Najznačajniji deo napora EU da reši taj problem je zaustavljanje neodgovorne upotrebe antibiotika. Njihovo prekomerno korišćenje ubrzava razvijanje otpornih vrsta bakterija i smanjuje efikasnost lekova, što prema mišljenju stručnjaka ugrožava osnove medicinskog sistema.
Evropska potrošačka organizacija (BEUC) procenjuje da problem otpornosti na antibiotike raste takvom brzinom da bi čak i uobičajene infekcije mogle da postanu smrtonosne u narednih 20 godina, prenosi portal EurActiv.

BEUC je saopštio da će terapije kao što su transplatacija matičnih ćelija ili koštane srži, hemoterapija i druge terapije koje slabe imuni sistem, na primer za reumatoidni artritis ili multiplu sklerozu, biti nemoguće bez antibiotika.

Upotreba antimikrobnih lekova, uključujući antibiotike, na životinjskim farmama jedan je od glavnih uzroka povećanja otpornosti.
EU je u junu 2017. usvojila akcioni plan za suzbijanje antimikrobne rezistencije, čiji je cilj prikupljanje podataka i postavljanje “merljivih ciljeva” kako bi se smanjilo prisustvo otpornih bakterija kod stoke i da bi se obezbedila što efikasnija upotreba antibiotika kod ljudi.

-Borba protiv rezistencije je jaka koliko i najslabija karika. Superbakterije prelaze granice. Tako da efekti uzornih mera jedne zemlje mogu biti umanjeni ako susedna članica ne deluje. Zato su hitno potrebna pravila za celu EU kako bi se smanjila nepravilna upotreba veterinarskih antibiotika- ocenila je Gojens.

Pored zdravstvenih implikacija masovne otpornosti na antibiotike, stručnjaci predviđaju da će taj problem, ako se ne reaguje, do 2050. koštati svetsku ekonomiju kao i finansijski krah 2008. godine.

Leave a Comment