Archive - August 2012

banner ad 1
Svet

Nanoparčići

Nano-vlakna razbijena u parčiće mogu da zadrže različite vrste materijala

Svet

Pfizer optužen

Optužbe se odnose na Srbiju, Hrvatsku, Bugarsku, Češku, Italiju, Rusiju...