Archive - December 2011

banner ad 1
Srbija

Čvrsto sam rešila

Svaka žena u u periodu od 45. do 55. godine prođe kroz menopauzu i važno je ovaj period shvatiti...