Srbija

Digitalna transformacija šansa za razvoj zdravstva i farmaceutske industrije u Srbiji

U cilju pronalaženja odgovora na pitanja šta su izazovi i prilike digitalne transformacije u farmaceutskoj industriji, ICT Hub kao pouzdan partner u procesu digitalizacije organizovao je konferenciju u ICT Hub Playground centru za inovacije. O ovome su govorili predstavnici kompanija i institucija iz različitih sektora kompleksnog ekosistema zdravstva a događaj je podržala i agencija Agentius, vodeća kompanija u regionu za digitalnu transformaciju u oblasti farmacutske industrije i zdravstva.

-Digitalizacija je jedna od prioriteta vlade Republike Srbije, što je i dovelo do formiranja kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, gde se u službi vlade sprovode kompleksni projekti elektronske uprave. Smatram da je digitalizacija ipak nešto mnogo više, ona je postavljena kao neka vrsta filozofije, načina života – kako učimo, kako radimo, stvaramo, privređujemo– istakao je doc. dr Mihailo Jovanović, v.d. direktor Kancelarije za IT i e-upravu Vlade Republike Srbije. On je dodao da su već postignuti prvi rezultati jer su zajedno sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) napravili potpuno elektronsku uslugu. Sada zahvaljujući portalu, njihovi korisnici prilikom prijave novih lekova i kliničkih ispitivanja isključivo elektronski podnose dokumenta.

Kao primer dobre prakse agencija ALIMS je jedna od 23 institucije koja je postavila sve informacije na nacionalni portal otvorenih podataka, o čemu je govorila doc. dr Tatjana Stojadinović – spec. IT, rukovodilac sektora za informacione tehnologije, Alims. Oni su jedan od lidera u elektronskoj upravi, a otvoreni podaci su od velikog značaja i zato pozivaju mlade programere, start up-e, IT kompanije da ih koriste i tako im daju dodatnu vrednost.

Na konferenciji su obrađene teme o promeni paradigme u zdravstvu gde je klijent na prvom mestu , ali i izazovima i prilikama koje digitalna transformacija pruža u ovom sektoru. Nešto više o ovome rekli su Ana Govedarica – generalni menadžer Roche Srbija i doc.dr.sc. Ranko Stevanović dr.med. ex Ravnatelj HZJZ – Hrvatski zavod za javno zdravstvo. O uspešnim multi-channel primerima menadžmenta, digitalizaciji dinamičnih poslovnih procesa koji se odvijaju u veledrogerijama, govorili su: Branko Leposavić – direktor korporativnog razvoja u kompaniji Farmalogist, Josip Britvić, Top Consulting i Senad Kulenović i Ivan Galli, iz agencije Agentius. Prisutni su imali priliku da na kraju konferencije, sa predavačima prodiskutuju i razmene iskustva na pomenute teme kroz panel diskusiju.