Srbija

1. kongres higijene u maju 2013.


1. međunarodni kongres higijene i preventivne medicine, pod nazivom Preventivna medicina kao stub narodnog zdravlja, biće održan od 22. do 24. maja 2013. godine u hotelu Metropol Palace u Beogradu, u organizaciji Sekcije ze higijenu Srpskog lekarskog društva

Teme o kojima će na ovom skupu biti reči su životna sredina i zdravlje, ishrana i zdravlje, zdrav život i sprečavanje bolesti, a o njima će se govoriti na plenarnim predavanjima i okruglim stolovima, kao i u usmenim izlaganjima stručnjaka i putem poster prezentacija. 

Učesnici ovog kongresa ostvariće bodove za licencu, a tačan broj bodova biće određen u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane medicinske edukacije.

Prijavu i sažetke trebalo bi poslati najkasnije do 15. februara 2013. godine na e-mail adresu preventivna@bvcom.net, sa naznakom za koju temu se prijavljuju. Rok za uplatu kotizacije je 1. mart 2013., a obaveštenje o prihvatanju sažetka rada biće dostavljeno najkasnije do 15. marta 2013. godine.

Leave a Comment