Loš društveni položaj muči lekare

Milan Dinić
novi direktor Lekarske komore Srbije

Lekari u Srbiji poslednjih dvadeset godina ne uživaju položaj kakav...


Opširnije...
Bolest kičme: oboljenje modernog čoveka

Prof. dr Ljubica Konstantinović

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Prof. dr Ljubica Konstantinović...


Opširnije...
U korak sa svetom

Prof. dr Miloš Joković
neurohirurg

Na Klinici za neurohirurgiju godišnje se operiše oko 3500 pacijenata, dok je broj...


Opširnije...
Dijagnoza je ključ terapije

Prof. dr Tatjana Stošić-Opinćal
radiolog

Doze zračenja pri radiografskom snimanju kičmenog stuba nisu velike da bi...


Opširnije...

Pharma network je B2B časopis i portal specijalizovan za farmaciju i medicinu, koji se obraća farmaceutima, lekarima, zdravstvenim radnicima i drugim učesnicima u farmaceutskoj i zdravstvenoj industriji.

B network je izdavačka kuća koja se bavi Business to Business (B2B) komunikacijama. Svoju izdavačku delatnost usmerila je na štampana i digitalna izdanja koja imaju za cilj da informišu, savetuju i edukuju profesionalce u raznim oblastima. B network je izdavač specijalizovanih B2B časopisa: CaféBar network, Market network, Pharma network, Ton - Energija boja.

--------------------

Pharma network is a specialised B2B magasine and portal for pharmacy and healthcare in Serbia. It is dedicated to pharmacists, physicians, and other health professionals, as well as to the other participants in pharmaceutical industry and it should not be provided to patients. Pharma network tracks and informs on current issues in health care, analyses relevant topics in the pharmaceutical industry, reports on all new releases in the sectors of medicine, medical devices, dietetics and cosmetics.

B Network is a publisher of Business to Business (B2B) publications. It has a focus on magazines specialized for different industries, as well as websites, newsletters, books, guides, and other print and digital issues. Our core business is based on four print and digital B2B magazines: CaféBar Network, Market Network, Pharma Network,Tone – Energy of Colors.